دکتر محمد شبانی

دکتر محمد شبانی دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

دکتر محمد شبانی

Dr. Mohammad Shabani

دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر خستگی موضعی بر تعادل ایستا و پویای افراد ورزشکار با و بدون درد کشککی رانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 9
2 تاثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
3 مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان زنان فعال (ناجیان غریق) و غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 4
4 مقایسه هزینه انرژی و کارایی دوچرخه سواری در دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات سمیت پوستی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در موش صحرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2 بررسی تاثیر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو در زخم پوستی عمیق موش صحرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
3 تحلیل عاملی موانع حمایت ورزشی شرکت ها(خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 تعیین میزان کایفوز سینه ای و لوردوز کمری کارکنان مرد 36 تا 62 ساله دانشگاه آزاد واحد کاشمر و ارتباط آن با برخی عادات روزانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
5 مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان زنان فعال ( ناجیان غریق) و غیر فعال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی