دکتر قاسم عظیمی رویین

دکتر قاسم عظیمی رویین استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر قاسم عظیمی رویین

Dr. Ghasem Azimiroeen

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فرایند همزن اصطکاکی بر خصوصیات ریزساختاری و خواص مکانیکی روکش ایجاد شده توسط روش جوشکاری قوسی تنگستن گاز محافظ (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
2 استفاده از توموگرافی اشعه ایکس برای کنترل کیفیت جوش حاصل از فرایند همزن اصطکاکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
3 Effect of filler on mechanical properties of tungsten inert gas welded joint of dissimilar aluminum alloys (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
4 بررسی تاثیر شدت جریان، توالی جوش، قید و بند، ابعاد و جنس برروی میزان تغییرشکلهای جوشی در روش GTAW (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
5 بررسی ریزساختار سختی و مقاومت به سایش لایه نانوکامپوزیتی سطحی ایجاد شده بر آلیاژ آلیومینیم 1050 توسط روش همزن اصطکاکی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
6 بررسی ریزساختار و سختی نانو کامپوزیت هیبریدی (Al/)Al2O3+AllaFe4 تولید شده توسط روش همزن اصطکاکی از سیستم Al-Fe3O4 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
7 تاثیر سی مجوش بر خواص مکانیکی اتصال آلیاژهای آلومی نیوم غیرمشابه جوش داده شده توسط فرایند جوشکاری قوسی تنگستن گاز محافظ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب