دکتر مرتضی فرخی راد

دکتر مرتضی فرخی راد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد

دکتر مرتضی فرخی راد

Dr. Morteza Farrokhi Rad

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مروری بر بازگردانی باتری های لیتیوم-یون به روش هیدرومتالورژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن تری اتانول آمین به سوسپانسیون بر روی خواص پوشش های هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روش الکتروفورتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
2 اثر پارامترهای الکتریکی در طول فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا بر روی سینتیک ایجاد رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
3 اثر پلی اتیلن گلیکول به عنوان بایندر و توزیع کننده بر رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
4 ایجاد نانوکامپوزیت هیدرکسی آپاتیت فیبری/تیتانیا به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
5 بررسی اثر pH محلول بر پوشش های چیتوسانی حاصل از فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک از محلول های الکلی مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
6 بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روش الکتروفورتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
7 پایدارسازی نانوذرات تیتانیا در بوتانول (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
8 خوردگی اتمسفری گالوانیک انواع فلزات در نواحی مختلف ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 رسوب نشانی الکتروفورتیک پوشش های نانوکامپوزیتی هیدراکسی آپاتیت نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
10 رسوب نشانی الکتروفورتیک درساخت افزایشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
11 رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات هیدراکسی آپاتیت در الکل های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
12 رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-چیتوسان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
13 روشی جدید برای تعیین ضریب الحاق (فاکتور f) ذرات در طول رسوب نشانی الکتروفورتیک با مطالعه درجای سینتیک ایجاد رسوب (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
14 سرعت خوردگی انواع فلزات صنعتی در اتمسفر نواحی مختلف ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 سینتیک رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا در الکلهای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران