دکتر شهاب مرادخانی

دکتر شهاب مرادخانی دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر شهاب مرادخانی

Dr. Shahab Moradkhani

دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Case Study of Three EFL Teachers’ Cognition in Oral Corrective Feedback: Does Experience Make a Difference? (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
2 Efficacy of L۲ teacher education programs: A comparison of public and private sectors in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 17، شماره: 2
3 Exploring Discursive Features and Techniques of Manipulating Consumers in Printed Advertisements (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
4 Exploring the Professional Identity Construction of ELT Researchers in Higher Education (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 1
5 Language Teacher Educators’ Pedagogical Knowledge: Validating a Proposed Model (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 2
6 Minimizing Burnout through Reflection: The Rocky Road ahead of EFL Teachers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
7 Reasons for EFL Teachers’ L۱ Use in Classrooms: Teachers’ Versus Students’ Perceptions (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 1
8 The Setbacks for Research Practice in Higher Education: A Perspective from English Language Teaching in Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 9، شماره: 2
9 The Typology of EFL Teachers’ Codeswitching: A Validation Study (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 3
10 بررسی اضطراب و عملکرد نگارش در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: آیا کمال گرایی تفاوتی ایجاد می کند؟ (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی نگرش زبانی گویشوران نسبت به کردی، فارسی کرمانشاهی و فارسی معیار در شهر کرمانشاه با استفاده از آزمون تطبیق صدا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 12، شماره: 1
12 بررسی ویژگی های زبانی زنان با توجه به متغیر سن بر اساس رویکرد لیکاف (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
13 مطالعه عملکرد مغز هنگام درک استعاره های متعارف و نا متعارف (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 13، شماره: 2
14 مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4