دکتر هیوا ویسی

دکتر هیوا ویسی دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر هیوا ویسی

Dr. Hiwa Weisi

دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Bilinguality vs. Monolinguality among Kalhuri Kurdish Speakers: Gender, Social Class and English Language Achievement (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 3
2 Challenges of Conducting Qualitative Inquiry in the Iranian ELT Higher Education Context: Ph.D. Students’ and Faculty Members’ Voices (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 1
3 Deconstruction of Cultural, Racial and Gender Dominance in Iranian Senior High School EFL Textbooks (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 32
4 Efficacy of L۲ teacher education programs: A comparison of public and private sectors in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 17، شماره: 2
5 Exploring Discursive Features and Techniques of Manipulating Consumers in Printed Advertisements (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
6 Genre Variation in the Introduction of Scientific Papers in Iranian and International Computer Science Journals (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
7 Investigating EFL Learners Perception Towards Online Learning: The Case of Kurdistan Region of Iraq (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان به کمک فناوری دوره: 1، شماره: 2
8 Revisiting Foucauldian Discourse Analysis Approach: Surveillance and Individuality in Tom Wolfe’s The Electric Kool-Aid Acid Test (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 6، شماره: 1
9 Rhetorical Structure Variations in Abstracts and Introductions of Applied Linguistics Master’s Theses by Iraqi and International Students (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 22
11 روند تحول عاطفی و هیجامدی در شکل گیری هویت دانشجویان زبان انگلیسی: با تکیه بر طیف نوسانی الگوی هیجامد و بحران هیجامد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 2
12 فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 2
13 نقدی بر تقسیم بندی شاخه های زبان کردی بر مبنای حوزه ی جغرافیایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 5، شماره: 2
14 نگرش به زبان کردی در میان سخنوران کرد زبان غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Critical Discourse Analysis of CNN and Press TV News Websites: A Case of Iran and 5 +1 Deal (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 Dynamic Assessment: Mechanisms Underlying Cognitive Modifiability (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
3 Learners on the Move: A Mixed Methods Evaluation of Iranian EFL Textbooks (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
4 سیال شدن بسترهای چسبنده در اثر عبور امواج آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران