دکتر علی جلیلی شیشوان

دکتر علی جلیلی شیشوان

دکتر علی جلیلی شیشوان

Dr. Ali Jalili Shishvan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر اضطراب، خودکارآمدی و خود تنظیمی دانشجویان ورزشکار شرکت-کننده در المپیاد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
2 اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر فرسودگی ورزشی دانش آموزان ورزشکار (دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان شهر تبریز) (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 80
3 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی برافزایش تعلق برباشگاه وفرسودگی ورزشی دانش آموزان ورزشکار پسرمقطع دوم متوسطه ناحیه ۳ شهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 10، شماره: 14
4 اثربخشی تفکر انتقادی برروی صفات سه گانه تاریک(ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و خودشیفتگی) شخصیتی دانشجویان نخبه ی ورزشی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 21، شماره: 53
5 اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانشآموزان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 51
6 Modeling Moral Behavior Based on Parent-Child Interaction and Perceived Social Support with the Mediation of Cultural Intelligence in High School Girls in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 6، شماره: 3
7 بر ررسی تبیین علی درگیری شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس جهت گیری هدف و هیجانات تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
8 بررسی اثربخشی مداخله آموزش تفکر انتقادی برسرمایه روانشناختی (تاب آوری، خودکارآمدی، خوش بینی و امید) و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان ورزشکار شهر ملکان (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 15، شماره: 19
9 پیش بینی آسیب پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 68
10 تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر افزایش تعلق بر باشگاه دانش آموزان ورزشکار (دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی آموزش، مطالعات اجتماعی و فرهنگی با رویکرد آینده پژوهی
2 اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
3 اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان نخبه ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
4 اثربخشی روش آموزش شبکه ای بر رضایت شغلی معلمان و خودمختاری حمایت شده در دانش آموزان منطقه گوگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
5 اثربخشی روش تدریس بحث گروهی بر سازگاری دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی منطقه گوگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
6 بررسی اثربخشی مداخله ورزشی مبتنی بر برنامه های بین نسلی بر شادکامی و خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
7 بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور ایلخچی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
8 بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
9 بررسی ارتباط هوش سازمانی و فراموشی هدفمند سازمانی با چابکی سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
10 بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده با اثربخشی مدیران و کارکنان منابع انسانی بخش خصوصی موتورژن درسال 1393-94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی