دکتر کامران شیوندی چلیچه

دکتر کامران شیوندی چلیچه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کامران شیوندی چلیچه

Dr. Kamran Sheivandi

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش روان شناسی مثبت نگر و تاثیر آن بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بانوان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 7، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی رفتاری بر تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
4 ارایه مدل ساختاری خود- دلسوزی و بهزیستی روانشناختی با میانجی عزتنفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
5 ارتباط اجتماعی خردمندانه؛ بازتعریف مفهوم ارتباط در فرهنگ ایرانی مبتنی بر شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
6 اعتباریابی مدل برنامه درسی مسئله محور در درس ریاضی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 32
7 بررسی اثربخشی آموزش خردورزی بر یادگیری خودراهبر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 4
8 بررسی وارزیابی رابطه بین راهبردهای رهبری مثبت گرا با سرمایه های روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
9 بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
10 بررسی ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه حس عاملیت در آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 42
11 پیش بینی فرسودگی شغلی بر مبنای تعارض زناشویی و خودمتمایزسازی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 27
12 تبیین مدل اضطراب کرونا بر اساس تنیدگی والدینی، امید به آینده و رفتارهای وسواسی با میانجی گری ترس از مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 1
13 تبیین مدل تاب آوری بر اساس هدفمندی زندگی و کیفیت روابط با میانجی گری سلامت معنوی در مواجهه با شرایط فشار روانی ناشی از کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 14، شماره: 54
14 تحلیل محتوای کتاب فارسی چهارم ابتدایی مبتنی بر هوش موفق (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 18، شماره: 75
15 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس نظریه خرد وبستر (توانمندسازی فردی در رویارویی با بحران کروناویروس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
16 تحلیل محتوای هوش معنوی در کتاب فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
17 تدوین بسته آموزشی توانمندسازی روانی - اجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 1
18 تدوین مدل پیامدهای روان شناختی اضطراب ناشی از ایپدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری سلامت معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 42
19 تدوین مدل پیامدهای روانی و اجتماعی اضطراب ناشی از پاندمی کووید۱۹ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 49
20 تدوین مدل رابطه علی مدیریت هدفمند کلاس مجازی با هویت علمی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی فردی و اخلاق تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 4
21 تدوین مدل علی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎ گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با همه‎ گیری کرونا ویروس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
22 چالش های ارتباطی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ با احساس تنهایی و هیجان های منفی با میانجی گری ویژگی بخشش (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 1
23 رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با خردمندی و تحریف شناختی بین فردی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 27
24 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 3
25 شناسایی تهدیدها و فرصت‎های موجود و پیش رو در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس با تاکید بر سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 46
26 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کاهش تحریف شناختی ناشی از پاندمی کووید ۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
27 طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و امکان سنجی آن بر ابعاد تاب آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
28 طراحی و تدوین مدل پیامدهای ارتباطی و شغلی اضطراب ناشی از پاندمی کووید ۱۹ با نقش میانجی گری خودشفقت‎ورزی در پرستاران بیمارستان های پذیرش‎کننده بیماران کرونایی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 45
29 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
30 مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور و آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد فراحافظه کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
31 مقایسه ی ویژگی های روانشناختی دانش‎آموزان دبیرستانی درگیر در فضای مجازی و دانش‎آموزان معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده؛ تهدیدها و چالش ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 آسیب ها و چالش های نظام آموزشی ایران از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
3 آسیب هاو چالش های نظام آموزشی ایران از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
4 اثربخشی خود دلگرم سازی بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 تاثیر یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
6 تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ی ابتدایی از نظر مقوله ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
7 تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه ی ششم ابتدایی بر اساس مولفه های تفکر انتقادی لیپمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
8 تحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره ابتدایی از نظر مولفه های فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
9 تدوین مدل مفهومی هویت حرفه ای هنرجویان رشته های گروه مواد و فراوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
10 رابطه بین تایید پذیری و سازگاری با انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش اموزان دبستانی منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
11 رابطه بین مثبت اندیشی و اهمال کاری تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
12 رابطه کمال گرایی ناسازگارانه و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
13 رابطه میزان عمل به باورهای دینی مادران با راهبردهای خودکنترلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
14 سیر تحول تربیت معلم درنظام تعلیم وتربیت ایران و طرح گوشه هایی ازکاستی ها ومشکلات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
15 طراحی الگوی برنامه درسی مهارت خوانداری دانش‎آموزان کم شنوای تلفیقی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
16 مقایسه الگوهای مختلف طراحی آموزشی در یادگیری کتب علوم دبستان در منطقه 3 کرج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
17 نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه درسی با شاخص های مبانی فلسفی تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
18 نقش آموزش فلسفه در هویت یابی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
19 نقش میانجی شایستگی اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ناسازگارانه و خودناتوان سازی تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی