دکتر مجید کاوانلوئی

دکتر مجید کاوانلوئی استادیار مهندسی مواد دانشگاه ارومیه

دکتر مجید کاوانلوئی

Dr. Majid kavanlouei

استادیار مهندسی مواد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر افزودنی ساماریوم بر خواص مغناطیسی فریت های لیتیم تولید شده به روش آسیاب کاری پر انرژی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی اثر زمان آسیا کاری بر تغییرات ریزساختاری و آنالیز فازی پودر Mg-۳Zn تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 42، شماره: 1
3 بهبود ریزساختار و خواص مغناطیسی فریت های لیتیم تولید شده به روش حالت جامد بوسیله افزودنی نانوسیلیکا (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی B2O3 بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فریت لیتیم- روی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
2 اثر افزودنی نانوسیلیکا برریزساختار و خواص الکتریکی فریت لیتیم - روی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
3 اثر ولتاژ اعمالی در فرآیند پوششدهی الکتروفورتیک و دمای تفجوشی بر ریزساختار پوششهای نیترید تیتانیوم (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 Investigation of phase and microstructural features of Ti-۶Al-۴V extra-low interstitial alloy after thermomechanical process (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
5 بررسی اثر آنیل بر خواص مغناطیسی نانو فریت Li-Zn-Tiسنتز شده به روش مکانیکی- شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
6 بررسی خواص الکتریکی فریت لیتیم- روی دوپ شده با افزودنی اکسید بوریک در دماها وفرکانس های مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
7 بررسی فازی رفتار آسیاکاری آلیاژ Mg-۳Zn سنتز شده به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
8 بررسی فازی و ریزساختاری پودر تولیدی از براده های آلیاژ Ti-۶Al-۴V به روش آسیاب کاری پرانرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
9 بررسی فازی و ریزساختاری سرمت WC-CO تولید شده به روش پرس داغ ایزواستاتیک در دماهای سینتر مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی میکروساختاری و رفتار خوردگی آلیاژ تیتانیوم بایو Ti6AL4V-ELIتحت تاثر فرآیند فورج داغ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی ویژگی های ریزساختاری پودر کامپوزیتی WC-Co آسیاب شده در حضور افزودنی های TiC و (Ta/Nb)C (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران