دکتر فتح اله کریم زاده

دکتر فتح اله کریم زاده استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فتح اله کریم زاده

Dr. fathallah karimzadeh

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خواص مکانیکی منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم 6061 نانوساختار حین فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 3، شماره: 1
2 اندازه گیری و شبیه سازی رفتار کششی آلومینیوم نانوساختار حاوی ذرات آلومینا به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 31، شماره: 2
3 Effects of Friction Stir Process Parameters on Microstructure and Mechanical properties of Aluminum Powder Metallurgy Parts (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 4، شماره: 1
4 Evaluation of microstructure and mechanical properties of bulk nanostructured Ti۵Si۳ and Ti۵Si۳-Al۲O۳ nanocomposite (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 3، شماره: 1
5 The effect of mechanical activation on the kinetic and formation mechanism of a niobium aluminide based nanocomposite (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی اتصال فاز مایع گذرا فولاد زنگ نزن AISI 304L با ریزساختارهای آستنیتی و مارتنزیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی خواص فولاد زنگ نزن کروفر تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی برای استفاده در صفحات اتصال دهنده پیل های سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 35، شماره: 2
8 بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al۲O۳p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 33، شماره: 1
9 جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 2024 نانوساختار و ارزیابی خواص مکانیکی اتصال (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 3، شماره: 2
10 سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 36، شماره: 2
11 مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه پذیر فرومغناطیسNi۴۷Mn۴۰Sn۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 34، شماره: 3
12 مقایسه ی کاربرد ضایعات نانو و میکرو به عنوان منبع تامین کننده ی فلز روی در کشت هیدروپونیک خیار (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 4، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال نانوکامپوزیت Al/Al2O3 به روش فاز مایع گذرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
2 ارزیابی اثر افزایش دمای ذوب در شیشه سرامیک ها ی سیستم (%.35SiO(2)- 25CaO- 7P(2)O5- 3Na(2)O- 10ZnO- 20Fe(2)O(3) (wt (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
3 ارزیابی تاثیر میکرو و ماکرو آلیاژسازی بر تشکیل و پایداری حرارتی L12 Al3V نانو ساختار به روش آلیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 ارزیابی خواص مکانیکی منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم 2024 نانوساختار پس از فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
5 ارزیابی خواص مکانیکی منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم 6061 نانوساختار پس از فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
6 ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی پوشش نانوکامپوزیت Mg-Ni بر روی آلیاژ AZ31 طی فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
7 ارزیابی ساختار منطقه جوش آلیاژTi6Al4Vبا استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
8 استحاله فازی فولاد CK45 نانو ساختار حین فرآیند آسیاب کاری مکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 اصلاح سطح نانولوله های اکسید تیتانیوم جهت کاربرد در آپتاحسگر زیستی به منظور تشخیص سرطان سینه (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
10 ایجادلایه سطحی برپایه Al-Cu بصورت درجابرورق Al-2024 بااستفاده ازیک روش هیبریدی برپایه نوردتجمعی و فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
11 Mechanism of Porosity Formation in Ti6Al4V Alloy Weldment (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی تاثیر چگالی جریان اعمالی بر مورفولوژی و بافت کریستالی نیکل الکتروفرم شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
13 بررسی تاثیر زمان اتصال بر ریزساختار اتصالهای نفوذی TLP نانوکامپوزیتAl/Al2O3 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
14 بررسی تاثیر عملیات حرارتی برخواص مکانیکی منطقه جوش الیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی تاثیر عنصر بور بر ریزساختار خواص ترکیب تین فلزی Ni(3)Al (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی تاثیر میزان تقویت کننده بر مکانیزم تشکیل نانو کامپوزیت های Ti5Si3-Al2O3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی تاثیرتکرار عملیات جوشکاری تعمیری بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و خواص خوردگی فولاد کم آلیاژ استحکام بالا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
18 بررسی تأثیر دمای اتصال بر ریز ساختار اتصال، در فرآیند اتصال نفوذی TLP نان وکامپوزیت Al-10%wtAl2O3 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
19 بررسی تأثیر زمان اتصال بر استحکام برشی اتصال در فرآیند اتصال نفوذیTLP نان وکامپوزیت Al-10%wtAl2O3 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
20 بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر خواصمنطقه جوشآلیاژ ۷۱۸ جوشکاری شده به روشGTAW (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 بررسی ترمودینامیکی تشکیل آلیاژ آنتروپی بالای نانوساختار CuFeNiMnTi به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
22 بررسی ترمودینامیکی تشکیل آلیاژ آنتروپی بالای نانوساختار CuFiNiMnTi به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
23 بررسی تشکیل نانوکامپوزیتAl6061-TiB2و ارزیابی خواص آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
24 بررسی تغییرات ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ AA6061-T6در اثر اعمال فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
25 بررسی چگونگی انحلال روی درآلومینیوم نانوکریستال (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
26 بررسی خواص مکانیکی قطعات نانوکامپوزیتAl-Al2O 3تولید شده به روش آسیاب کاری و پرس گرم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
27 بررسی خواص منطقه جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ Al 7075 با ساختار دوگانه میکرو/نانو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
28 بررسی خواص وریزساختارجوش اصطکاکی اغتشاشی فولاد زنگ نزن به تیتانیوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
29 بررسی خوردگی موضعی درمنطقه جوش آلیاژ آلومینیوم 6061 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 بررسی رفتار خوردگی منطقه جوشآلیاژ آلومینیم ۶۰۶۱ در محیط کلریدسدیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 بررسی ریزساختار اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی304L به سوپرآلیاژاینکونل 718 با روش فاز مایع گذرا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
32 بررسی مکانیزم آلیاژ نانو ساختار Al6061 حین فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی و عملیات حرارتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
33 بررسی مکانیزم تشکیل آلیاژ آمورف Al80Fe10Ti5Cr3B2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
34 بررسی مکانیزم تشکیل آلیاژ Ti6Al4V نانو ساختار حین فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
35 بررسی مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیتFe2B-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
36 بریزینگ (لحیم کاری) نفوذی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی و بررسی تاثیر دمای اتصال بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جوشکاری دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن
37 بهبود رفتار خوردگی منطقه جوش آلیاژTi-6Al-4V توسط عملیات حرارتی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
38 بهبود رفتار سایشی قطعات متالورژی پودر آلومینیومی با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
39 تاثیر تقدم و تاخر سیکل عملیات حرارتی T6 برخواص منطقه جوش الیاژ A356 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
40 تاثیر رشد Epitaxy بر ساختار منطقه جوش آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
41 تاثیر سایز فلاکس فعال شونده SiO2 بر عمق نفوذ فولاد زنگ نزن 316L در جوشکاری A-TIG (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
42 تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم AA6061-T6 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
43 تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر آلومینیومی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
44 تأثیر چگالی جریان پوشش دهی بر خواص سایشی پوشش های نانو کریستالی نیکل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
45 توسعه نانو کامپوزیت هیبریدی بر سطح آلیاژ Al6061 با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
46 توسعه نانو کامپوزیت هیبریدی در سیستم Al-Ni-O بر سطح قطعات متالورژی پودر با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
47 تولید پوشش نانوساختارNbSi 2روی آلیاژTi-6Al-4Vبه روش پاشش حرارتی پلاسمایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
48 تولید ترکیب بین فلزی نانوساختار TiAl با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
49 تولید ترکیب نانوساختار CoAl به روش الیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت
50 تولید قطعات بالک نانو کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی Al2O3 به روش آسیاب کاری و پرس گرم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
51 تولید نانوکامپوزیتبا زمینه ترکیببین فلزی NiAl (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
52 تولید و ارزیابی رفتار زیستی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پیل اتیلن - فورستریت برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
53 تولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Al-AlNبا استفاده از روش آسیاب کاری (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
54 جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ تیتانیوم به فولاد زنگ نزن آستنیتی با استفاده ازلایه میانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
55 خواص مکانیکی الیاژ تیکزوفرم A356 تولید شده به روش SIMA (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
56 خواص مکانیکی الیاژ نیمه جامد A356 شکل دهی شده به روش تیکزوفرم (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
57 ساخت آلیاژ حافظه دارTiNiCo نانوساختار به روش ترمومکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
58 ساخت پوشش فوق آب گریز بر روی آلومینیم 6061 به روش آندایزینگ (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
59 ساخت و مشخصه یابی آلیاژ آنتروپی بالای AlNiMnCuCo نانوساختار به روش آلیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
60 ساخت و مشخصه یابی آلیاژ نانوساختار آنتروپی بالای CuMnNiZnAl به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
61 ساخت و مشخصه یابی پوشش پلی دوپامین بر روی نانوذرات اکسید گرافن (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
62 ساخت و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی Fe,Cr)3Al ) نانوساختار به روش الیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
63 ساخت و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی نانو کریستالی (Ni, Fe)3Alبه روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
64 ساخت و مشخصه یابی فیلم پلیمری برای کاربرد در تریبوالکتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
65 ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت 3Al - Al2O3(Ni, Fe) با مخلوط پودری NiO-Fe-Al بروش مکانوشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
66 ساخت و مشخصهیابی آلیاژ آنتروپی بالا و نانوساختار 5.0 CoNiCr1.5Fe توسط روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
67 ساخت و مشخصهیابی آلیاژ آنتروپی بالا و نانوکریستالی CoCrFeMoTi به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
68 سنتز مکانوشیمیایی پودرنانوکامپوزیتی Fe3Al-Al2O3 با استفاده از آسیاب گلوله ای پرانرژی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
69 سنتز مکانوشیمیایی نانوکامپوزیت Al2O3/Mo (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
70 سنتز و مشخصه یابی داربست های سه بعدی کلاژن ماهی سالمون برای مهندسی بافت غضروف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
71 سنتز و مشخصه یابی میکروکره های گل-مانند Bi2WO6جهت حذف فتوکاتالیستی باکتری اشرشیاکلی از محیط آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
72 فرایند تولید میکرو کپسولهای پلیمری و کاربرد آنها در پوششهای ضد خوردگی خود ترمیم شونده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
73 مشخصه یابی آلیاژ آنتروپی بالا AlCoFeNiZn نانوساختار ساخته شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری