دکتر امیرحسین کوکبی

دکتر امیرحسین کوکبی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر امیرحسین کوکبی

Dr. Amir Hossein Kokabi

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Optimization of Parameters for the Friction Stir Processing and Welding of AA۱۰۵۰ Aluminum Alloy (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 2
2 بررسی اثر متغیرهای جوشکاری بر اتصال غیر همجنس اصطکاکی تلاطمی نقطه‌ای ورق‌های 5083-Al و 12-St (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 29، شماره: 1
3 بررسی تاثیر هندسه ابزار بر خواص مکانیکی و شکل گیری عیوب رایج در اتصال لبه روی هم آلیاژهای آلومینیوم در فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 11، شماره: 1
4 بررسی ریزساختار و خواص فیزیکی لحیم نانوکامپوزیتی حاوی درصدهای مختلف نانو صفحات گرافن (SAC۰۳۰۷+GNSs) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ لحیم نرم بدون سرب کامپوزیتی حاوی میکرو ذرات کبالت تولید شده به روش اتصال نورد انباشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش ایجاد شده از جنس فولاد 410NiMo بر روی سطح فولاد کم آلیاژ به روش جوشکاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد دوفازی فریتی/مارتنزیتی DP۷۰۰ جوشکاری شده به روش اصطکاکی همزدنی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 14، شماره: 4
8 بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم۱۱۰۰ به AZ۳۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 2، شماره: 6
9 بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتی Al/Al₃Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 27، شماره: 2
10 تاثیر ترکیبات بین فلز ی بر استحکام جوش های غیر همجنس اصطکاکی تلاطمی نقطه ای آلومینیم/فولاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال دهی آلیاژ آلومینیوم برنز بروش نیمه جامد اغتشاشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
2 اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در پره توربین ها با استفاده از روش فاز مایع گذرا (TLP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
3 اثر آلیاژ سازی بر روی خواص مکانیکی و ریزساختار فلز جوش فولاد St12 توسط جوشکاری قوسی توپودری خود محافظ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
4 اثر حرارت ورودی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Gr-2Al1050/TiO تولید شده با فرایند اصطکاکی تلاطمی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
5 اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر استحکام کششی جوش آلیاژ آلومینیوم T6-7075 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
6 ارائه یک مدل ریاضی با استفاده از روش Scaling Law جهت پیش بینی استحکام تسلیم فلز جوش حاصل از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
7 افزایش استحکام جوش نقطه ای فولادهای استحکام بالا مورد مصرف در صنایع خودروسازی از طریق بهینه سازی پارامترهای جوش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
8 انجماد هدما در اتصال TLP سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از یک لایه واسطه Ni-Si-B (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
9 ایجادپوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش برروی تیتانیوم خالص تجاری به کمک الکترودتوپودری و روش جوشکاری تیگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
10 Microstructure / Physical properties investigation in lead free solder reinforced with graphene nanosheets (SAC۰۳۰۷+GNSs) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
11 Microstructure and mechanical properties of Graphite reinforced aluminum matrix composites fabricated by multi-passed friction stir processing (FSP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
12 Repair Welding of Corroded Soft-Martensitic Duplex Stainless Steel GX4CrNi13-4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
13 بررسی اتصال MoSi2-MoSi2 به روش لحیم کاری سخت نفوذی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
14 بررسی اثر پارامترهای جوشکاری التراسونیک ورق آلومینیوم بر دمای محل اتصال (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
15 بررسی اثر طرح ابزار جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر خواص مکانیکی و ریز ساختارآلیاژ آلومینیوم 5456 در اتصال به روی هم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
16 بررسی اثر فرآیند جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی (FSW) بر جذب انرژی ورقهای آلومینیومی 1050 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
17 بررسی اثر محیط خنک کننده بر ریزساختار اتصال آلیاژ آلومینیوم T6-7075 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
18 بررسی اثر نوع فلز پر کننده روی خستگی حرارتی فولاد H13 جوشکاری شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
19 بررسی اثر وانادیوم و نیوبیوم بر رفتار خستگی جوش ترمیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
20 بررسی استحکام اتصال نوردی و مقاومتخمشی ورقهای لحیمکاری نرم A13003/Zn (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 بررسی تاثیرحرارت ورودی برروی خواص مکانیکی وریزساختاری دراتصال آلیاژAA3003-H18 توسط جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
22 بررسی تأثیر پارامترهای جوشکاری و درجه رقت بر تنشهای پسماند اتصالات نامتجانس جوشی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 بررسی تأثیر مقادیر بالای کرنش اولیه در ورق فولادی کم کربن بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش مقاومتی نقطه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
24 بررسی تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود سایش ناخن ماشین سرند بالاست (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
25 بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت سطحی زمینه آلومینیوم ۱۰۵۰ تقویت شده با پودرگرافیت و ساخته شده با فرایند اصطکاکی اغتشاشی چند پاسه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
26 بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرهم جنس ورق های مسی و آلومینیمی به شدت تغییر شکل یافته به روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
27 بررسی خواص مکانیکی جوشکاری درز پهن ریلهای راه آهن (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار اتصال غیرهم جنس ورق های مسی وآلومینیومی به شدت تغییر شکل یافته به روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
29 بررسی خواص مکانیکی و ریزکرنش های پسماند منطقه متاثر از حرارت در اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن فریتی AISI409 به فولاد ساده کربنی CK4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 بررسی خواص مکانیکی وتنش های پس ماندسطح قالبهای آهنگری شعاعی درحین ساخت (جوشکاری) و کارکرد تحت شرایط خستگی ترمومکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
31 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر هم جنس فولاد زنگ نزن فریتی به فولاد ساده ی کم کربن (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
32 بررسی ریزساختار کامپوزیت لایه ای آلومینا-آلومینیوم ایجاد شده به روش پیوند نفوذی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
33 بررسی ریزساختار و خواص فیزیکی لحیم نانوکامپوزیتی حاوی درصدهای مختلف نانو صفحات گرافن (SAC۰۳۰۷+GNSs) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
34 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ لحیم نرم بدون سرب کامپوزیتی حاوی میکرو ذرات کبالت تولیدشده به روش اتصال نورد انباشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
35 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی X80 قبل و پس از شکل دهی اولیه و ثانویه در تولید لوله 56 اینچ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
36 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی لحیم نانوکامپوزیتی حاوی نانو صفحات گرافن (SAC0307+GNSs) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
37 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق فولادی کم کربن پس از تغییر شکل پلاستیک شدید در قالب کنگره ای (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
38 بررسی ریزساختار و سختی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 20AISI در روش جوشکاری تعمیری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
39 بررسی ساختار متالورژیکی و مکانیزم سخت شدن لایه سخت سطحی رسوب داده شده برروی قالبهای چدنی به روش جوشکاری (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
40 بررسی شکل پذیری ورقهای تکه دوزی شده نامتجانس آلومینیومی جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
41 بررسی فازی در فصل مشترک اتصال SIC به SIC به روش لحیم کاری سخت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
42 بررسی متالورژیکی جوش پذیری فولاد کم آلیاژ فوق مستحکم 1.6959 پیش از عملیات حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
43 بررسی مهاجرت الکترونی و توزیع ذرات تقویت کننده در آلیاژ لحیم بدون سرب کامپوزیتی حاوی ذرات کبالت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
44 بررسی ویژگی های منطقه جوش حاصل از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی( FSW) روی صفحاتی از جنس آلیاژ آلومینیوم 7075 با حالت های مختلف عملیات حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
45 بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت کارسخت شده Al-6Mg به کمک جریان پالسی در فرآیند TIG (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
46 بهبود رفتار نرم شدن منطقه متأثر از حرارت آلیاژ کارسخت شدهAl-6Mg به کمک جریان پالسی در فرآیندTIG (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
47 بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ31 با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
48 بهبود مقاومت به سایش و خواص اصطکاکی مس خالص با روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
49 بهینه سازی پارامترهای جوش مقاومتی نقطه ای فولادهای استحکام بالا مورد مصرف در صنایع خودروسازی با رویکرد اقتصادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
50 پیش بینی دمای قطره مذاب در جوشکاری GMAW با استفاده از روش المان محدود و مقایسه با مدل نیمه تجربی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
51 پیش بینی رفتار حرارتی و سیلان مذاب در فرایند جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
52 پیش بینی عمر خستگی اتصال های جوشکاری شده T در خصوص مقادیر متفاوت فاصله بین ورق ها در اتصال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
53 تاثیر پارامترهای جوشکاری بر ریز ساختاری اتصال ناهمجنس آ لیاژ حافظه دار نایتینول و فولاد زنگ نزن 316L جوشکاری شده به روش مقاومتی فشاری سر به سر RBW (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
54 تاثیر پارامترهای جوشکاری روی خستگی حرارتی فولاد H13 جوشکاری شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
55 تاثیر ترکیب شیمیایی و تنش زدایی بر ریز ساختار و مقاومت به ترک تنشی سولفیدی در جوشکاری الکترود دستی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
56 تاثیر دمای اتصال دهی بر زمان لازم برای تکمیل انجماد همدما در اتصالTLP سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
57 تاثیر شرایط جوشکاری و میزان فاز فریت بر نرخ خوردگی ناحیه جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
58 تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و میزان فریت در فولادهای زنگ نزن آستنیتی 316 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
59 تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری برمورفولوژی و میزان فریت درفولادهای زنگ نزن آستنیتی 316 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
60 تاثیر فرآیند TLP بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
61 تاثیر فرایند اتصال TLPبرریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
62 تاثیر فلز پرکننده روی عمر کاری قالبهای تعمیر شده ریخته گری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
63 تاثیر نحوه جوشکاری و عدد فریت بر تنشهای پسماند ناشی از جوش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی 316 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
64 تأثیر ضخامت لایة اکسیدی مس، اتمسفر اتصال و تخلخل‌ها بر استحکام و ریزساختار اتصال یوتکتیکی آلومینا مس (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
65 توزیع حفرات در منطقه جوش آلیاژ Ti-6A1-4V (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
66 تولید کامپوزیت زمینه فلزی آلومینیم همراه با نانو ذرات تقویت کنندهTiO2 با استفاده از عملیات اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
67 تهیه سیم لحیم و روانساز مناسب جهت لحیم کاری نرم آلومینیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
68 تهیه یک لحیم مناسب برای تعمیر آلیاژهای ریختگی آلومینیوم (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
69 خواص مکانیکی و ریزساختاری نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی تقویت شده با نانوذرات اکسید زیرکونیوم تولیدشده به وسیله ی فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
70 رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
71 ساخت الکترود توپودری جوشکاری چدن نشکن با فرآیند MMAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
72 ساخت کامپوزیت سطحی Al 1100/SiCp به روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
73 ساخت کامپوزیت سطحی Al 1100/SiCp به روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
74 شبیه سازی تنش های پسماند جوشکاری مقاومتی نقطه ای به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
75 شبیه سازی حرارتی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
76 شبیه سازی رفتار پوسیدگی جوش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
77 شبیه سازی سه بعدی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی AA2017 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
78 شکست نگاری اتصال آلومینا آلومینیوم ایجاد شده به روش پیوند نفوذی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
79 لحیم کاری نرم آلیاژ Al3003 با استفاده از ورقهای لحیم کاری Al3003/Zn (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
80 لحیم کاری نرم آلیاژ Al3003 با استفاده از ورقهای لحیم کاری دو لایه Al3003/Zn (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
81 لحیم کاری نرم آلیاژ Al3003 با استفاده از ورقهای لحیم کاری دولایه Al3003/Zn (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
82 لحیم کای نرم آلیاژ Al3003 با استفادها ز ورقهای لحیمکاری Al3003/Zn (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
83 مدلسازی حساسیت به ترک انجمادی در جوش آلیاژهای آلومینیم-مس: تاثیر زاویه عدم جهت گیری دانه ها و جهت اعمال تغییر شکل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
84 مشخصه یابی خواص فیزیکی و مکانیکی لحیم نانوکامپوزیتیSn-Ag-Cu/ CeO2 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
85 مطالعه خواص مکانیکی و ساختاری اتصال لحیم سخت و نرم آلیاژ مس برلیم به آلیاژ مس برلیم و آلیاژ مس برلیم به مس خالص (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
86 مطالعه ساختار و مقاومت سایشی لایه کامپوزیتی تیتانیم/کاربید تیتانیم بر روی سطح تیتانیم خالص تجاری با استفاده از مفتول های توپودری گوناگون و فرآیند تیگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
87 مطالعه و بررسی ریز ساختار و میکروسختی آتصال آلومینیوم برنز توسط فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
88 مقایسه استحکام کششی و سختی جوش آلیاژ آلومینیوم T6-7075 به روش اصطکاکی اغتشاشی در دو محیط هوا و آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
89 نقش فرآیند لحیم کاری سخت در شکست یکی از پره های سکتور استاتور واقع در کمپرسور موتور هوایی جت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی