دکتر احد محمدزاده

دکتر احد محمدزاده استادیار مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه مراغه

دکتر احد محمدزاده

Dr. Ahad Mohammadzadeh

استادیار مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Ablation behavior of ZrB۲–SiC–Si composites with WC and MoSi۲ additives coated through SPS on graphite (دریافت مقاله) فصلنامه سنتز و تفجوشی دوره: 3، شماره: 3
2 اثر فشار فشردن بر چگالش ذرات در تف‌جوشی فراجامد پودر پیش‌آلیاژی Cu-28Zn (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 30، شماره: 2
3 Microstructural characterization of ZrB۲–SiC–Si–MoSi۲–WC coatings applied by SPS on graphite substrate (دریافت مقاله) فصلنامه سنتز و تفجوشی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی تاثیر تف جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 4، شماره: 12
5 بررسی تغییرات ایجاد شده در حین تف جوشی فاز مایع آلیاژهای حاوی اجزاء تبخیر شونده (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 35، شماره: 3
6 بررسی چگالش و تغییرات ابعادی در تفجوشی فاز مایع سوپرسالیدوس آلیاژ برنجی Cu-۲۸Zn (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 1
7 بررسی رفتار خمشی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از پودرهای آلیاژی CZ3000 به روش تست درجا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 29، شماره: 1
8 بررسی رفتار خیز تیرهای حاصل از پودر آلیاژی Cu-۱۰Sn-۱۰Pb (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
9 تولید آلیاژ نانوساختار Cu-20Zn-10Al به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف جوشی فاز مایع (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 8، شماره: 2
10 شبیه سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu۲۸Zn (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 4، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Investigation on the Thermal Resistant of Al –Zr Alloy (AT1) for the Electrical Purposes (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران IIAC2014
2 بررسی امکان عملیات حرارتی فولاد کمکربن نیکلدر تولید شده به روش قالبگیری تزریق فلز در رآکتور چندمنظوره بستر سیال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
3 بررسی پوشش های فسفاته روی- کلسیم روی فولادهای ساده کربنی: مدلسازی و بافت سطحی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
4 بررسی تأثیر زمان عملیات اکسی نیتروژن دهی بر خواص پوشش های تشکیل شده روی آلیاژ حافظه دار شکلی NiTi (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی تفجوشی فاز مایع سوپرسالیدوس آلیاژهای برنجی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 مطالعه تغییر آرایش ذرات در تفجوشی سوپرسالیدوس آلیاژCu-28Zn (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
7 مطالعه عوامل موثربرتحولات ریزساختاری درفرآیندتف جوشی سوپرسالیدوس آلیاژCu-28Zn (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
8 نیتروژن دهی گازی فولاد 1/7225 در رآکتور عملیات حرارتی چند منظوره بستر سیال: بهبود عملکرد محور سیاره گیربکس های نیرو محرکه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر