دکتر سید احسان میرصالحی

دکتر سید احسان میرصالحی دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سید احسان میرصالحی

Dr. Seyed Ehsan MirSalehi

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر زمان لحیم کاری سخت فولاد به کاربید سمانته توسط فیلر آلیاژی مس -نقره (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصالات حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی دوطرفه آلیاژ آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 31، شماره: 1
3 تاثیر دمای اتصال بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ ۹۳۹ به روش پیوند فاز مایع گذرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and study of distortion and residual stresses in the layer produced from Ti۶Al۴V alloy by selective laser melting method (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
2 اتصال غیر همجنس فولاد دوفازی DP980 به فولاد کم آلیاژی SPFC390 در بدنه خودرو به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
3 بررسی آماری میزان تاثیرگذاری پارامترهای موثر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقط های آلیاژ AA60-61 بر خواص مکانیکی آن با استفاده از رگرسیون خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
4 بررسی اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
5 بررسی اتصال لبه روی هم آلیاژهای آلومینیم 5754 و AZ31 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به صورت تک پاس و دو پاسه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
6 بررسی اثر پارامترهای جوشکاری بر روی خواص مکانیکی اتصال به رویهم آلیاژ آلومینیوم 5456 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
7 بررسی تاثیر نوع فلز پر کننده بر اتصال لحیم کاری سخت فویل مس به ورق برنج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
8 بررسی جوش پذیری و خواص مکانیکی اتصال آلیاژهای مس وآلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW در حالت تی شکل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
9 بررسی خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW دوطرفه آلیاژ آلومینیوم AA06061-T913 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
10 بررسی خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW مس درحالت سپری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
11 بررسی خواص مکانیکی و مقایسه حالت سپری با روشهای تک ودو درز جوش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
12 بررسی رفتار ترشوندگی کاربید بور توسط آلیاژهای بریزینگ پایه نیکل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
13 بررسی ریزساختار و خواص ضربه ای اتصالات نامشابه فولاد زنگ نزن AISI 316L با فولاد کم آلیاژی ASTM A335 - P11 به روش GTAW (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
14 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات لبه رویهم FSWمس ساده کربنی 2-St37 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
15 بررسی ریزساختار ی خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 2324 با ابزار بدون پین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی عددی وقوع ترک سرد در جوشکاری حین سرویس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
17 پیش بینی اعوجاج ناشی از جوشکاری در ورق های تقویت شده آلومینیوم 5083 به روش تغییرشکل ذاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
18 تاثیر ارتفاع پین بر استحکام برشی جوش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای AA60-61 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
19 تاثیر افزودن نانو پودرSiC بر خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس مس خالص به آلیاژ آلومینیم 5754 با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
20 تاثیر طول پین بر روی اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) دو طرفه آلیاژ آلومینیوم AA6061-T913 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
21 تاثیر هندسه ابزار و پارامترهای فرایند بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلیاژ آلومینیم AA6061-T4 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
22 تأثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس مس خالص به آلیاژ آلومینیم 5754 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
23 تحلیل آنوا در اتصال لبه روی هم مس تجاری با فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
24 تحلیل و بررسی اعوجاج و تنش های پسماند در لایه تولید شده از جنس آلیاژ Ti۶A۱۴V به روش ذوب لیزری انتخابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
25 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی اتصال لب به لب غیرهمجنس آلیاژ آلومینیم AA6063-T4 و آلیاژ منیزیم AZ31B-O با افزودن نانوذرات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
26 شبیه سازی اجزاء محدود تاثیر منبع سردکننده دنباله رو بر اعوجاج و سختی ناشی ازجوشکاری آلومینیوم 3105 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب