دکتر علیرضا نصر اصفهانی

دکتر علیرضا نصر اصفهانی استادیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر علیرضا نصر اصفهانی

Dr. Alireza Nasr Esfahani

استادیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خواص ریزساختاری و بررسی رفتار خوردگی فولاد P۴۶۰NH جوشکاری شده با استفاده از الکترود E۸۰۱۸-G (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی رفتار خوردگی نواحی مختلف ورق تیتانیم Ti-۶Al-۴V جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 11، شماره: 26
3 بررسی تاثیر غلظت ذرات SiC در الکترولیت بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC حاصل از آبکاری الکترولیتی با جریان منقطع (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 3
4 تاثیر پتانسیل زتا بر نحوه رسوب نانوذرات خنثی در پوشش های نانوکامپوزیتی حاصل از آبکاری الکتریکی منقطع (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 3، شماره: 4
5 تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 3
6 چند جمله ای های هال برای جبرهای ۲-ناکایاما (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 7، شماره: 1
7 روکش کاری لیزری اینکونل ۶۲۵ بر روی فولاد A۵۷۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 2
8 مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد درشهرهای تهران و آبادان (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 2
9 مطالعه و بررسی رفتار خوردگی پوشش های اکسیدی/ هیدروکسیدی حاصل از محیط آبی درون اتوکلاو بر سطح آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ تحت دما و فشار مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 17، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خواص ریز ساختاری روکش کاری لیزری اینکونل 625 روی فولادASTM A575 با استفاده از لیزر فیبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
2 ارزیابی خوردگی حفره ای آلیاژ آلومینیوم 5083 در محیط اتمسفری سواحل خلیج فارس و محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
3 ارزیابی مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 در محیط اتمسفری سواحل خلیج فارس و محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
4 اندازه گیری آلاینده های کلریدی و سولفیدی موثر بر خوردگی اتمسفری خلیج فارس و تعیین خورندگی محیط به روش ایزو (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
5 Investigating the microstructure and uniform corrosion of P۴۶۰NHsteel welded using TIG welding process (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
6 Investigation and comparison of uniform corrosion behavior of P۴۶۰NH welded steel using TIG and SMAW welding processes (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
7 Investigation the role of vital genes involved in the pathogenesis of neurodegenerative disease (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
8 بررسی اثر کاربرد همزن آلتراسونیک در حین پوشش دهی بر خواص پوشش نانوکامپوزیت نیکل - نانوآلومینا حاصل از آبکاری الکتریکی منقطع (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
9 بررسی اثر نوع جریان و سیکل کاری بر مورفولوژی و رفتار سایشی پوشش های کرم سخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی پارامترهای موثر در آبکاری الکتریکی منقطع بر خواص پوشش های کامپوزیتی نیکل - آلومینا (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
11 بررسی پارامترهای موثر در ایجاد پوشش های نانوکامپوزیتی نیکل - آلومینا (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
12 بررسی تاثیر ذرات حاصل سایش ابزار بر ریزساختار سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ Ti 6Al 4V (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
13 بررسی تاثیر سایشپین بر ریزساختار و سختی آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با فناوری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
14 بررسی تاثیر ولتاژ و زمان آندایزینگ روی قطر نانو حفرات تشکیل شده در آلومینیوم هوایی 7075 و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
15 بررسی تاثیرمیزان پتانسیل زتاودانسیته جریان درجلوگیری ازکلوخه ای شدن نانوذرات آلومینا وهدایت پذیری آنها درمحلول آبکاری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
16 بررسی خوردگی پوشش دوبلکس نیترواکسیداسیون پلاسمایی فولاد ST37 و مقایسه ان با فولاد AISI 1040 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
17 بررسی رفتار خوردگی نواحی تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با فناوری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
18 بررسی رفتار خوردگی و سایشی پوششهای نانوکامپوزیتی نیکل - آلومینا حاصل از آبکاری ا لکتریکی منقطع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
19 بررسی رفتار سوپرپارامغناطیس و فری مغناطیس فریت نیکل -روی آلاییده شده با کروم و آلومینیوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
20 بررسی ریزساختار و خوردگی یکنواخت فولاد P۴۶۰NH جوشکاری شده با استفاده فرایند جوشکاری TIG (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
21 بررسی ریزساختاری نواحی مختلف اتصالات جوشی آلیاژ تیتانیم 47- Ti 6Al جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
22 بررسی عوامل ساختاری و فرهنگی سازمانی بر سوت زنی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
23 بررسی و مقایسه رفتار خوردگی یکنواخت فولاد P۴۶۰NH جوشکاری شده با استفاده فرایند های جوشکاری TIG و SMAW (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
24 پوشش دهی نانو کامپوزیتی Ni- nano Al2O3 به روش آبکاری منقطع (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
25 تاثیر پارامترهای آندایز بر رفتار خوردگی لایه اکسیدی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
26 تاثیر پارامترهای پوشش دهی در محیط اتوکلاو بر مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
27 تاثیر پتانسیل زتا بر نحوه رسوب نانو ذرات خنثی در پوششهای نانوکامپوزیتی حاصل از آبکاری الکتریکی منقطع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
28 تاثیر سرعت پیشروی ابزار بر رفتار خوردگی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ Ti 6Al 4V (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
29 تاثیر عملیات حرارتی پس گرم بر رفتار خوردگی نواحی مختلف اتصالات جوشی آلیاژ تیتانیم Ti- 6Al - 4V جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
30 تاثیر میدان مغناطیسی بر ریز ساختار پوشش های نیکل حاصل از آبکاری الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح- دومین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
31 تأثیر رطوبت نسبی، دما و آلودگی‌های محیطی بر خورندگی‌ منطقه خلیج‌فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
32 تأثیر کاتیونهای کروم و آلومینیوم بر مشخصات ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل -روی به روش سل-ژل احتراقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
33 تعیین خورندگی اتمسفری بندرعباس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
34 خوردگی بردهای مدار چاپی بر اثر بقایای روانساز لحیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
35 روشی برای حفظ حریم مکانی در پرس وجوهای نزدیکترین همسایه ی گروهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
36 فرضیه نوین نحوه نشست نانو ذرات خنثی درپوشش های نانو کامپوزیت (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
37 مقایسه رفتار خوردگی پوششهای آلیاژی روی - نیکل حاصل از فرایند آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان مستقیم و منقطع (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران