دکتر علی محبی

دکتر علی محبی  گروه علوم تربیتی، دانشگاه امین، تهران، ایران

دکتر علی محبی

Dr. Ali Mohebbi

گروه علوم تربیتی، دانشگاه امین، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی شغلی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 1
2 اخلاق پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 6، شماره: 3
3 ارائه الگوی تربیت دینی برای دانش آموزان مقطع متوسطه دوم با رویکرد نشاط آوری، براساس آیات و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 10، شماره: 38
4 ارزشیابی عملکرد یاددهی – یادگیری اعضای هیئت‌علمی براساس مدل آشور (مطالعۀ موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
5 الگوی رشد دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 4
6 الگوی مشارکت چند نهادی در فرایند جرم یابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 17، شماره: 3
7 اهداف انضباط انتظامی در آموزه های مدیریتی نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی اثربخشی آموزش های عملی دانش آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 4
9 بررسی اهداف تربیت دینی نوجوانان، با رویکرد نشاط‌آوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 49
10 بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی نهادینه شده درس ا ندیشه اسلامی دوره ی کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
11 بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
12 بررسی میزان اثربخشی آموزش های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 4
13 بررسی میزان اثربخشی روشهای آموزش همگانی پلیس در پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانشآموزان دبیرستانهای شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 2، شماره: 4
14 تبیین اهداف تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 45
15 تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 4
16 شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 2
17 شناسایی مولفه های فرامنطقه ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 1
18 طراحی الگوی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره ابتدایی، برآمده از مولفه های مکتب اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 4
19 طراحی الگوی جرم یابی سرقت هویت در فضای سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 2
20 عوامل موثر بر انگیزه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و رابطه آن با عملکرد آن ها بر اساس نظریه مک کللند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 1
21 کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
22 مقایسه پلیس کارآمد و ناکارآمد از لحاظ شخصیتی در رسته های عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 3
23 میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دوره آموزشی رسته اطلاعات در آموزشگاه های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 2
24 نقش پیش بینی کننده فلسفه های آموزشی بر سبک های تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 26
25 نقش خانواده در اجرای برنامه ریزی درسی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
26 نقش خانواده در اجرای برنامه ریزی درسی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59