دکتر علی اکبر بابایی

دکتر علی اکبر بابایی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر علی اکبر بابایی

Dr. AliAkbar Babayi

استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی روشی اعتبارسنجی احادیث تاویلی معصومان(ع) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 19، شماره: 1
2 آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان: (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 26، شماره: 1
3 امام علی(ع) دومین مفسر آگاه به همه معانی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 27
4 امتیاز آرای تفسیری اصحاب ائمه اطهار(علیهم السلام) و معرفی شماری از آنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 3
5 KURAN'IN BİLİMSEL / İLMİ TEFSİR EKOLÜ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصر دوره: 9، شماره: 16
6 بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق وتعامل و تعارض آن دو در تفسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 21
7 بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مولفان المنار در این زمینه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 2، شماره: 4
8 پژوهشی در روایی یا ناروایی تفسیر فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 26، شماره: 100
9 پژوهشی در قرایت صحیح قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 20، شماره: 75
10 تحلیل تعبیر «قرائه العامه» و تعابیر مشابه آن در تفسیر فراء (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 6، شماره: 10
11 تحلیل و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی از فعل حضرت موسی (ع) در داستان قتل قبطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 19
12 تفسیر تطبیقی آیه ۵۵ نور با تاکید بر شناخت مستخلفین (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 17، شماره: 68
13 چیستی «تفسیر فلسفی» و ارزبابی تلقی های ناصواب از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن شناخت دوره: 15، شماره: 1
14 رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تأکید بر روایت حفص از عاصم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 1
15 لزوم توجه به قرائن عقلی منفصل در فهم مراد خدای متعال از ظاهر آیات با رویکرد پاسخ به شبهات (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن شناخت دوره: 14، شماره: 2