دکتر محمد مولوی

دکتر محمد مولوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر محمد مولوی

Dr. Mohammad Molavi

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۵. اصول و مولفه های فرهنگ دفاعی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) (دریافت مقاله) نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
2 آثار تربیتی و اجتماعی پایبندی به اخلاق توسط مدیران در دیدگاه امام علی(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 2
3 The Status of Criticizing the Chain of Transmission and Text of the Narrations on the Qur’ān Inward: The Case Study of the Narrations Related to the Seventh Verse of the Chambers Chapter (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی تطبیقی روش شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 7، شماره: 2
5 تبیین اعجاز تشریعی قرآن در تفاسیر معاصر (مطالعۀ موردی تفاسیر المنار و نمونه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 6، شماره: 11
6 تحلیل تطبیقی جایگاه و کارکرد روایات سبب نزول در تفاسیر المنار و الفرقان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 4، شماره: 7
7 تحلیل فقه الحدیثی روایت معروف به «لا ابالی» در آثار ملاصدرا با تاکید بر شرح اصول کافی (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 8، شماره: 2
8 تحلیل و نقد معنای واژه «انی» در ترجمه های فارسی قرآن (با تاکید بر نقش سیاق در ترجمه) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 4، شماره: 2
9 تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 4، شماره: 14
10 جایگاه تفسیر علمی و معیارهای آن در تفسیر نمونه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 13
11 جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر اطیب البیان (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 4، شماره: 1
12 جایگاه سنن اجتماعی قرآن در اندیشه محمد عبده و رشیدرضا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 4، شماره: 8
13 روش ها و معیارهای نقد روایت در تفسیر «فی ظلال القرآن» (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 1، شماره: 2
14 روش های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 3، شماره: 9
15 ظهور تاویل آیه «و ذکرهم بایام الله» در انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاویلات قرآنی دوره: 3، شماره: 5
16 گرایش اجتماعی در تفاسیر قرآن پیشران موثر در شکل‌گیری و شکوفایی تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 2، شماره: 2
17 گونه شناسی تضادهای عقیدتی و کلامی نوسلفیان و جریان سلفیه سنتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 6، شماره: 12
18 گونه شناسی و تحلیل انتقادی رویکردهای تاریخی نگر اندیشمندان معاصر در فهم قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 4، شماره: 7
19 مولفه های عزت (و اقتدار) فرهنگی در نهادینه شدن سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 23، شماره: 112