دکتر فریبا حسنی

دکتر فریبا حسنی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

دکتر فریبا حسنی

Dr. Fariba Hasani

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل سرمایه گذاری راسبالت، (رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایه گذاری، تعهد زناشویی و پایداری روابط زناشویی)، بر روی زنان در شرف طلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
2 اثربخشی «زوج درمانی سیستمی - رفتاری» بر رضایت جنسی و تمایزیافتگی خود در هر یک از زوجین دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان در نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 63
4 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر قدرت ایگو، خلق وخو و افکار خودکشی در دختران و پسران اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 29، شماره: 4
5 اثربخشی آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب آوری افراد معتاد در حال سم زدایی از مواد افیونی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 7
6 اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو، خلق و خو و افکار خودکشی در بین دختران اقدام کننده به خودکشی استان ایلام (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
7 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نشانگان وسواس فکری- جبری و احساس گناه در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 2
8 اثربخشی درمان عقلانی –عاطفی –رفتاری گروهی بر عقاید ناکارآمد دانش آموزان دختر دوره متوسطه (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 1، شماره: 1
9 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری تصویر بدنی و کنترل عواطف در زنان مبتلا به اختلال پرخوری افراطی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 3
10 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب آوری در پرستاران با نشانگان دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 7، شماره: 3
11 اثربخشی درمان هیجان مدار بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودانتقادی دختران نوجوان با تجربه سوگ طلاق والدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
12 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر سبک های حل تعارض و کیفیت رابطه زوج های ناسازگار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
13 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، نشخوار فکری و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 5
14 اثربخشی طرحواره درمانی بر گرایش به مواد و تنظیم عواطف در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
15 اثربخشی لگوآموزشی بر افزایش هوش عملی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 5، شماره: 20
16 ارتباط ویژگی های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 3
17 ارتباط ویژگیهای شخصیتی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
18 ارزش های فرزندپروری مادران کودکان ۳ تا ۵ ساله؛ مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 29
19 ارزیابی مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی ناخوشایند با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در پرستاران زن بیمارستان در دوران شیوع کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
20 Determining the Children's Emotional and Behavioral Problems Model based on Object Relations: Mediation of Five Personality Factors (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 11، شماره: 3
21 Explaining the mental health model based on integrative self-knowledge and social support mediated by perceived stress in infertile women (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 1
22 Study the Relationship between the Types of Delinquency Committed by Young Male Delinquents and Their Familial Conditions in Yazd City (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 2، شماره: 2
23 بررسی تاثیر آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر پایه چهارم دبستان مدارس دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 3، شماره: 11
24 بررسی تاثیر نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 5
25 پیش بینی فرسودگی شغلی مشاورین املاک براساس مهارت های ارتباطی و راهکار های مقابله با استرس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
26 تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
27 تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 52
28 تاثیر تمرینات مراقبه تمرکزی بر کارکرد توجه پایدار، انتخابی و انتقالی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 3، شماره: 11
29 تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تمایزیافتگی خود و باورهای غیرمنطقی زنان دارای تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 11، شماره: 2
30 تاثیر سندرم استکهلم بر اختلال استرس پس از حادثه با نقش میانجی گری روش های مقابله ای در زنان تحت خشونت خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
31 تاثیر مهارت آموزی مبتنی بر واقعیت درمانی بر سرمایه روان شناختی و افسردگی در نوجوانان دختر مبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
32 تبیین روابط علی بین انعطاف پذیری شناختی و رگه های اختلال شخصیت مرزی در دانش آموزان: نقش میانجی سبک های حل مسئله (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
33 تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران قلبی بر اساس کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با نقش میانجی ناگویی خلقی و انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
34 تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک های دلبستگی با میانجیگری رضایت جنسی در زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 12، شماره: 1
35 تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
36 تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و کارآفرینی در کارکنان مشاغل تحت وب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
37 رابطه بین نشخوار فکری و اجتناب تجربه ای با افسردگی دوران بارداری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 6
38 طراحی برنامه مدیریت رفتاری خانواده محور و اثربخشی آن بر میزان اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
39 مدل علی فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده و تحمل ابهام در کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 53
40 مدل یابی ساختاری برای پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس تعهد سازمانی با میانجی گری بهزیستی شغلی در پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 23، شماره: 4
41 مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 30، شماره: 1
42 مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری- شناختی و هیجان محور (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 6، شماره: 3
43 مقایسه اثربخشی آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی و تحلیل ارتباط متقابل بر حل تعارض میان فردی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
44 مقایسه اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط متقابل و برنامه ریزی عصبی کلامی بر کارآمدی مدیریتی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 102
45 مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی بر نشخوارفکری و علایم افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
46 مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه ای (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 2
47 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر انعطاف پذیری تصویر ذهنی از بدن و تکانشگری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری افراطی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
48 مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
49 مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و طرحواره درمانی متمرکز بر ذهنیت بر ادراک طردشدگی زنان با اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
50 مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگو تراپی بر دلزدگی و انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 1
51 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تحریف های شناختی زنان مبتلا به اختلال وحشت زدگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 2
52 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش دشواری تنظیم هیجان زنان مبتلا به اختلال وحشتزدگی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 6، شماره: 20
53 مقایسه اثربخشی مداخله آدلری و هیجان مدار بر صمیمیت زنان دارای تعارض زناشویی: رویکردی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 9، شماره: 2
54 مقایسه اثربخشی مداخله فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران و مداخله شفقت به خود به دختران بر تاب آوری دختران نوجوان با تعارض والد- فرزندی در شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 17
55 مقایسه اثربخشی مداخله ی فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران و مداخله ی شفقت به خود به دختران بر بهزیستی ذهنی دختران نوجوان با تعارض والد- فرزندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
56 مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی آدلری و هیجان مدار بر تاب آوری زنان دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 2
57 مقایسه احساس شرم، خصومت و نشخوار فکری در افراد مبتلا به HIV با توجه به روش ابتلا به بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 13، شماره: 38
58 نقش ابعاد مختلف انگیزشی مدیریت زمان بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
59 نقش سرسختی روان شناختی بر مدل علی فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده و تحمل ابهام؛ مطالعه ای در شرکت نفت فلات قاره ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
60 ویژگی های روان سنجی سوال های پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بر اساس نظریه سوال- پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش رویکرد شناختی-رفتاری بر اضطراب حالت/صفت و رضایت زناشویی همسران مردان تحت درمان اعتیاد به مواد مخدر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
2 اثر بخشى اموزش برنامه فرزند پرورى مثبت به مادران در کاهش اختلالات رفتارى کودکان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
3 اثربخشی ایمن سازی در برابر استرس بر اضطراب کرونا بیماران دچار بیماری کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
4 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمال گرایی ظاهر فیزیکی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
5 اثربخشی طرحواره درمانی بر رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
6 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی کم شنوایان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
7 اثربخشی واقعیتدرمانی بر تابآوری مادران با فرزند مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
8 اعتبار یابی پرسشنامه رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
9 بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی رفتاری بر روی صمیمیت زوجین دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
10 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت با رانندگی پرخاشگرانه در رانندگان تاکسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
11 بررسی رابطه حمایت سازمانی وهویت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری با ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
12 بررسی مقایسه ای نگرش به ازدواج در بین زنان و مردان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
13 بررسی مقایسه ای نگرش به ازدواج در بین زنان و مردان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
14 بررسی و سنجش میزان سلامت سازمانی در سازمان آب و فاضلاب شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
15 بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به پدر و رابطه ی آن با مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به مادر و رابطه یآن با مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
17 بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و رابطه ی آن با مهارت هایارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
18 بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به همسالان ورابطه ی آن با مهارت های ارتباطی دانص آموزان دوره متوسطه شهرتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
19 پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی براساس سبک های مقابله ای دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
20 پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس رضایت زناشویی مادر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
21 تاثیر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر با نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
22 تحلیل سوالات نسخه فارسی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
23 تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در کارکنان مشاغل تحت وب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
24 تعیین رابطه ی بین مقیاس تاب آوری خانواده و بهزیستی روانشناختی مادران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
25 تعیین ساختار عاملی و اعتبار پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
26 رابطه انگیزه یادگیری و نگرش به زبان انگلیسی با عملکرد درس زبان انگلیسی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
27 رابطه بین پیوند والدینی و بلوغ عاطفی با اهمالکاری دختران پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
28 رابطه سبک های مقابله ای با افکار خودکشی زنان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
29 رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با خودتنظیمی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
30 رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با تاب آوری نوجوانان (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
31 راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به HIV با توجه به روش ابتلا و دارای سابقه رفتار خودکشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
32 شخصیت، انواع و ویژگیها از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش قرآن و روانشناسی
33 گروه درمانی شناختی وجودگرا بر سلامت معنوی و تصور از خدا در والدین فرزندان مبتلا به سرطان: پیگیری شش ماهه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
34 مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
35 مقایسه راهبردهای مقابله ای، نخشوار فکری و رفتار خودکشی در زنان مبتلا به HIV فعال و منفعل (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
36 مقایسه سبک های یادگیری، راهبردهای مطالعه و اهداف پیشرفت در دانشجویان کارشناسی ارشد با لیسانس های مرتبط و غیر مرتبط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
37 مقایسه سرمایه روانشناختی و مولفه های آن(امید، تاب آوری، خوشبینی و خودکارآمدی) در بیماران مبتلا به لوپوس و افراد عادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
38 مقایسه عزت نفس، انگیزش پیشرفت و خودگردانی تحصیلی دانش آموزان مدارس تطبیقی و عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
39 ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری خانواده در مادران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
40 ویژگیهای روانسنجی آزمون مهارتهای اجتماعی و هیجانی دانشآموزان ابتدایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران