دکتر عاطفه فروزنده

دکتر عاطفه فروزنده انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر

دکتر عاطفه فروزنده

Dr. Atefeh Forouzande

انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.