پروفسور منوچهر حامدی

پروفسور منوچهر حامدی

پروفسور منوچهر حامدی

Prof. Manochehr Hamdei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرعت دورانی واحد خرد- له کن و دمای واحد همزن بر کیفیت و کمیت روغن زیتون استحصالی از رقم روغنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
2 اثر کاربرد محلول های گوگرد دار یا آنزیمی برای استخراج و شناسایی آنتوسیانین گلبرگ های زعفران و مقایسه آن ها با روش استحصال الکلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
3 اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
4 اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
5 اثرات مضر مواد شیمیایی در غذاها (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 10، شماره: 10
6 ارزیابی برخی عوامل موثر بر میزان عصاره و ترکیب های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
7 ارزیابی تغییرات رنگ کنسرو جوجه کباب در طی زمان نگهداری تحت شرایط تسریع شده (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
8 بررسی اثر اسیدهای اولئیک و استئاریک بر ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری و ریز ساختاری فیلم کازئینات سدیم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
9 بررسی اثرواریته وزمان نگهداری بر ویژگیهای فیزیکی رب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
11 بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
12 بررسی برخی عوامل موثر بر استحصال کیفی و کمی روغن در حرارت و زمان های مختلف به هم زدن خمیر حاصل از دانه ی رقم روغنی زیتون (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
13 بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز بر روی استافیلوکوکوس اورئوس, اشرشیاکلی O۱۵۷:H۷ , سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 4، شماره: 1
14 خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن ۱۰ واریته سویا کشت شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
15 خواص فیزیکی، شیمیایی و کیفی روغن ۱۰ واریته سویا کشت شده در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج آنتوسیانین از گلبرگ زعفران و بررسی کمیت و کیفیت آنتوسیانین استخراجی:بررسی اثر آب سولفوره (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
2 اندازه گیری پایداری و عمر مفید دو نمونه روغن سرخ کردنی فرموله شده به روش بلندینگ در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
3 بررسی اثر اسیدهای اولئیک و استئاریک بر روی ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری فیلم کازئینات سدیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
4 بررسی بکارگیری شیرین کننده غیر انرژی زای نئوتام در محصولات غذایی عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
5 بررسی تاثیر فرایند غشائی اولترافیلتراسیون بر میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی شهد خرما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
6 توسعه و اعتبارسنجی روشی نوین و سریع در تشخیص ضرورت فرآیند آنزیم بری از مغزهای گردو (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
7 نقش چربی ها در تشکیل آنتی اکسیدانهای آندوژن طی فرآورش مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی