دکتر محمد رضائی

دکتر محمد رضائی

دکتر محمد رضائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 خلاقیت نفس و واقع نمایی علم به عالم ماده در فلسفه صداریی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 8، شماره: 31
2 عینیت ماهوی و واقع نمایی ادراکات در علم به عالم ماده در فلسفه ی صدرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 12، شماره: 43
3 نقش رسانه ها در میزان آشنایی دانشجویان با فرقه های شیطان پرستی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و مستثنیات آزادی بیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
2 اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
3 بررسی موانع دائمی قصاص در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
4 بررسی موانع موقت قصاص در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
5 تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی درحقوق کیفری و رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
6 تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی درحقوق کیفری و رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
7 حدود حق بر آزادی بیان در اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
8 ساسیت کیفری ایران در قتل ناشی از اشتباهات در هویت با نگاهی به دیدگاه فقهای معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
9 سیاست کیفری ایران در قتل ناشی از اشتباه در هدف با نگاهی به دیدگاه فقهای معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
10 قتل نفس و مجازات قصاص (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
11 قصاص و شرایط آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
12 قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
13 قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
14 محدودیتها و چالشهای پیش روی آزادی بیان در اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
15 مصادیق مجرمانه و مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس ایدز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
16 مفهوم شناسی حدود حق بر آزادی بیان در اسناد حقوق بشر بین المللی و اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
17 موازین حاکم بر ابطال رای داوری در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
18 موازین حاکم بر اجرای رای داوری در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
19 واکاوی شرایط قصاص با تکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی