دکتر عباس اقدسی

دکتر عباس اقدسی استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس اقدسی

Dr. Abbas Aghdassi, PhD

استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Early Muslims in America (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 49، شماره: 1
2 بازخوانی انتقادی دیدگاه جان داناهیو درباره علل سیاسی تثبیت آل بویه عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 55، شماره: 2
3 رویا در عملکرد نخبگان فرهنگی دوره تیموری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 49