دکتر مرتضی دانشیار

دکتر مرتضی دانشیار استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مرتضی دانشیار

Dr. Morteza Daneshyar,PhD

استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصطلاح حوزه علمیه: تاریخچه پیدایی و تحولات معنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 45، شماره: 1
2 تاریخ بیهق اثری ملخَّص (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 49، شماره: 2
3 تاملی در منابع اطلاعات و مفهوم منبع در آثار تاریخی مسلمانان مطالعه موردی: تاریخ بیهق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 16
4 تشیع در بیهق زمینه های سیاسی-اقتصادی(سده های3-7ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 42، شماره: 85
5 سیرالملوک نظام الملک: اغلاط، مجعولات و عامل آنها (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 52، شماره: 1
6 سیستان و حاکمیت خلفا تفرق و زوال (30ـ 250ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 50، شماره: 2
7 قحط و غلای 1288 ق در خراسان: زمینه، روند و تبعات اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 94
8 ملاحظاتی در باب تصحیحات تاریخ بیهق (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 46، شماره: 1
9 هویت سازی ناموفق: ایران و قضیه ترکمانان در دوره قاجاریه (۱۳۴۴-۱۲۱۰ق/۱۷۹۵-۱۹۲۵م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29