دکتر مسیح بهنیا

دکتر مسیح بهنیا عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا

دکتر مسیح بهنیا

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 5
2 بررسی نسبت تنوع فرهنگی در ایران و حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
3 تاملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 4
4 حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 39، شماره: 66
5 کاوشی در ساختار و کارنامه مجمع پارلمان های آسیایی برای صلح (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 2
6 کمیسیون اصل نود یا سازمان بازرسی کل کشور؟ مقایسه با نهاد آمبودزمان (با تاکید بر آمبودزمان پارلمانی انگلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 91
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصل تکلیف به ارائه دلایل:چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 امنیت قضایی و تضمینات مرتبط با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
3 انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی: تحلیل مفهومی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 بررسی امنیت قضایی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
5 تبعیض و موانع اشتغال زنان در حقوق ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
6 تطبیق شرایط کار زنان در ایران با قوانین و مقاوله نامه های بین المللی کار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
7 تعامل قوه مقننه و مجریه در پرتو مطالعات تطبیقی در علم حقوق (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
8 مطالعه تطبیقی تعامل میان قوای مجریه و مقننه در انگلستان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
9 مقررات بین المللی خانواده و رسانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده