دکتر احسان آقا محمد آقایی

دکتر احسان آقا محمد آقایی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر احسان آقا محمد آقایی

Dr. Ehsan Agha Mohammad Aghaei

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر بحران فراگیر کرونا در تمایل به استقرار دولت حداکثری و تحدید مشارکت شهروندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 0
2 بنیان‌‌‌های جامعه بِه‌سامان ایرانی، دولت قانون‌مدار و قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 26، شماره: 121
3 تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف دوره: 5، شماره: 17
4 تعاطی و تقابل اندیشه های اسلامی در شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
5 جایگاه مشارکت در اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 11، شماره: 3
6 چالش های حقوقی سیستم های هویت بیومتریک در اجرای قانون و سیاست تشخیص (صدا)، مطالعه موردی: پروژه سیپ در اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 4، شماره: 8
7 چرخش به سمت الگوی دولت حداکثری «پیامد ناگزیر بحران «کرونا» بر تغییر الگوهای حکمرانی جهانی» (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 2
8 کاهش سرمایه اجتماعی ، دولت و مشارکت مردم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
9 نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 2
10 واکاوی جایگاه حقوقی مقامات عالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 5