دکتر سید محمود نعمت الله زاده

دکتر سید محمود نعمت الله زاده استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر سید محمود نعمت الله زاده

Dr. Seyed Mahmood Nematollah Zadeh

استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.