دکتر زینب طلوعی

دکتر زینب طلوعی استادیار دانشکده شیمی گروه:زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کاشان

دکتر زینب طلوعی

Dr. Zeinab Toluei

استادیار دانشکده شیمی گروه:زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of gene sequences in plant phylogenetic inferences (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 7، شماره: 2
2 ارزیابی فیتوشیمیایی سمیت سلولی، آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی اسانس گیاه دارویی Melissa officinalis L. در منطقه مریوان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 1
3 Intraspecific variations and biological relationships of different populations of Centaurea virgata Lamark (Asteraceae) in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی تاکسونومیک گونهOnobrychis transcaspica V. Nikitin (Fabaceae) در شمال شرق ایران با تاکید بر تاثیر ارتفاع بر ویژگی های ریخت شناسی با استفاده از مارکر فلوریستیک (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی تنوع ترکیب های شیمیایی اسانس چهارگونه مریم گلی (Salvia) رویش یافته در منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Alkaloidal and Non-alkaloidal Secondary Metabolites of Hyoscyamus niger (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
2 Antioxidant activity of methanol extract of the Scutellaria multicaulis Boiss (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
3 Antioxidant and cytotoxic activity of ethyl acetate extract from leaves of a native plant from Marivan (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
4 Antioxidants of natural products and treatment of infertility (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
5 اثر مهار کنندگی عصاره گیاه Hyoscyamus senecionis بر روی آنزیم آلفا آمیلاز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 Determination of antioxidant activity of methanolic extract of Centaurea virgata lamark (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
7 Determination of total phenolic content of methanolic extract of Centaurea virgata lamark (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی
8 Evaluation of anti-diabetic effects of Solanaceae (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی
9 In-Vitro bioactivity of methanol extract of the Nepeta kotschyi var. persica (Boiss.) Jamzad (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
10 Inhibitory effect of Hyoscyamus senecionis extract on alpha-amylase enzyme (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
11 Inhibitory effect of Hyoscyamus senecionis extract on non-enzymatic glycosylation of hemoglobin (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 Phylogenetic analysis of Anchusa (Boraginaceae-Boraginoideae) Based on ITS Sequences from Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
13 Plant Alkaloids and Application in Modern Medicine (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
14 The genetic variation of Anchusa L. genus (Boraginaceae) as medicinal plants from Iran based on trnL-F sequences data (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
15 Total phenolic and flavonoid contents of methanolic extract from leaves of a native plant from Marivan (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
16 Using Gene Sequences in Modern Plant Phylogeny (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
17 بررسی اثر مهاری عصاره ی گیاه Hyoscyamus senecionis بر فرآیندگلیکوزیله شدن غیرآنزیمی هموگلوبین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
18 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گونهOnobrychis viciifolia Scop. (Fabaceae) با استفاده از انگشت نگاری با نشانگرISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 فیلوژنی به عنوان یک فناوری نوین در زیست شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
20 فیلوژنی مولکولی گونهOnobrychis persica Širj. & Rech.f. از تیرهFabaceaeبر اساس داده های مربوط به توالی نوکلئوتیدی ناحیهnrDNA ITS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران