دکتر محمد رضا موحدی صفت

دکتر محمد رضا موحدی صفت  استادیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر محمد رضا موحدی صفت

Dr. Mohammadreza Movahedi Sefat

استادیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 65
2 ارائه الگوی مفهومی برای دفاع سایبری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر دوره: 2، شماره: 3
3 ارائه الگوی مفهومی تسلیحات سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 22، شماره: 85
4 ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 36
5 ارائه مدلی برای فرماندهی و کنترل هوشمند سایبری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر دوره: 1، شماره: 1
6 ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 16، شماره: 73
7 ارائه یک مدل معماری بومی رایانش ابری در بخش دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 6، شماره: 19
8 ارایه مدل پیشنهادی CERT سازمان های دفاعی به منظور کاهش تهدیدات سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جنگ دوره: 3، شماره: 9
9 ارایه مدل ترکیبی برای تیم پاسخ گویی فوریتی رایانه ای مراکز دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 13، شماره: 48
10 ارتقاء امنیت در زنجیره تامین دفاعی با به کارگیری فناوری زنجیره بلوکی (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 5، شماره: 4
11 الگوی راهبردی ارزیابی عملیات سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 20، شماره: 80
12 الگوی راهبردی جلوگیری از امنیتی شدن پدیده های متاثر از فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 3
13 Strategic Plan for the Secure Development of the Internet of Things in the Health Sector of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 1
14 بررسی الزامات بهره برداری از فناوری اینترنت اشیاء در سامانه فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر دوره: 2، شماره: 2
15 بررسی تهدیدهای به کارگیری اینترنت اشیاء در محیط های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جنگ دوره: 1، شماره: 2
16 تدوین راهبرد ارتقای تاب آوری سامانه های راداری در محیط جنگ الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 6، شماره: 1
17 چالش ها و الزامات امنیتی بکارگیری فناوری کلان داده در توسعه شبکه های فرماندهی و کنترل نسل جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه بازی جنگ دوره: 4، شماره: 8
18 رتبه بندی تهدیدهای اینترنت اشیاء در محیط نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 39
19 شاخص سازی توسعه فناوری زنجیره بلوکی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 21، شماره: 82
20 شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 45
21 قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تاثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 8، شماره: 29
22 مدل ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری ها در تاب آوری سیستم های کنترل صنعتی دفاعی در مقابل تهدیدات سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر دوره: 2، شماره: 2
23 مدل معماری امنیتپایه برای صحنه نبرد مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 9، شماره: 33
24 مدل مفهومی تجزیه و تحلیل کلان داده های رسانه های اجتماعی با رویکرد علوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 41
25 مدل مفهومی مدیریت کلان داده ها در رسانه های اجتماعی جمهوری اسلامی ایران براساس دیدگاه های مقام معظم رهبری پیرامون فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 39
26 مقاله پژوهشی: الگوی دفاع هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 92
27 مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل و مولفه های اثرگذار بر تدوین رهنامه قدرت سایبری ج.ا.ایران مبتنی بر سیاست های ابلاغی و اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
28 مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک الگوی بومی برای امنیت فرماندهی و کنترل عملیات انکار سرویس توزیع شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
2 ارایه یک مدل احراز هویت امن چندمرحله ایبرای استفاده از سرویس های سامانه فرماندهی و کنترل با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
3 جایگاه فناوری "هوش مصنوعی" در توسعه سامانه های "فرماندهی و کنترل سایبری" در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
4 جایگاه فناوری کلان داده ها در ارتقاء سامانه فرماندهی و کنترل سایبری در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
5 چارچوب1 مدیریت آسیب پذیری سیستم های کنترل صنعتی در تاب آوری سایبری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
6 مدل افزایش تاب آوری سایبری سامانه ها ی فرماندهی و کنترل صنعتی مبتنی بر بهبود فرآیندها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
7 معماری های فرماندهی و کنترل سایبری در رزم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران