دکتر شهره آجودانیان

دکتر شهره آجودانیان استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر شهره آجودانیان

Dr. Shohreh Ajoudanian

استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Solution for Author Attribution Problem in Anonymous E-mail (دریافت مقاله) مجله محاسبات و امنیت دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تأثیر رایانش ابری بر مدیریت فناوری اطلاعات و پیشنهاد راه کارهاییجهت مدیریت مؤثر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 ارائه روشی بهبود یافته جهت حذف محتویات غیرمفید و طبقه بندی مطالب وبدر جهت بهبود کاوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارائه روشی رسمی و مبتنی بر الگو جهت بررسی خودکار سازگاری درمدل ها پس از باز آرایی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
4 ارائه رویکرد جدیدی برای خوشه بندی پرس و جوها به منظور بهینه سازی جستجو در موتورهای جستجو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
5 ارائه مدلی به منظور نگهداشت معماری سازمانی با استفاده از رویکرد جمع سپاری مبتنی بر بلاکچین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
6 ارائه مدلی جهت استقرار حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمانهای اموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
7 ارائه ی رویکردی جهت اتوماتیک سازی کاهش موارد آزمون در پیشگوهای آزمون اتوماتیک با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
8 ارائه ی مدلی جهت بومیسازی استراتژی دفاع در عمق در امنیت شبکه و تحلیل آن با استفاده از تحلیل سوات (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
9 ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای شناسایی جلسات در کاوش استفاده از وب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
10 ارائه یک چارچوب برای یکپارچه کردن امنیت در چرخه حیات ساختبرنامه های کاربردی وب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 ارائه یک روش زمانبندی مبتنی بر توافقنامه سطح سرویس برای تخصیص منبع در محیطهای محاسبات ابری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 ارائه یک فرآیند بهبود یافته برای ساخت ایمن برنامه های کاربردی وب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 ارایه روشی برای انتساب نویسنده به متن در ارتباطات متنی برخط مبتنی بر روش های داده کاوی و معیار تشخیص تشابه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
14 ارایه مدلی برای ارتقای کسب و کارهای الکترونیکی با استفاده از بهینه سازی وب سایت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15 ارایه مدلی یکپارچه بر اساس معماری سرویس گرا در راستای تعامل اطلاعات بین سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
16 ارزیابی بلوغ معماری سرویس گرا در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 استخراج دانش از پایگاه های داده تحت وب عمیق با استفاده از وابستگی کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
18 بررسی الگوریتم های IBEA ،IBED ، SMTIBEA جهت بهینه سازی مبتنی بر جستجو در خطوط تولید نرم افزار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
19 بررسی الگوهای معماری سازمانی به منظور تحلیل پشتیبانی فرآیندهای کسب وکار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
20 بررسی و تحلیل مدلهای مفهومی و معیارهای سنجش شهر هوشمند از منظرهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
21 به کارگیری روش های مبتنی بر رایانش ابری با استفاده از سیستمهای سیار برایارائه خدمات دولت الکترونیک: رای گیری سیار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
22 تحلیل و بررسی مدیریت ظرفیت در رایانش ابری و ارائه راهکاری بهینه برای برنامه ریزی ظرفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
23 تدوین معماری سیستم های اطلاعاتی شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
24 تنظیم چارچوب معماری سازمانی فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن معماری سرویس گرا و تاکید بر چارچوب زکمن (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
25 حل محدودیت برای پیکربندی خط تولید نرم افزار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری به صورت چندهدفه مبتنی بر جستجو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
26 رویکردی جدید در خوشه بندی صفحات وب برای بهبود کاوش استفاده از وب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
27 سیستم های هوش تجاری روشی برای هوشمند سازی سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 کاتالوگی از الگوهای یکپارچه سازی سازمانی به منظور تحلیل ارتباطات بین سرویسی در معماری میکروسرویس ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
29 محتواکاوی وب عمیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
30 مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال در شهر هوشمند (SC-DT-CMM) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
31 مدلسازی و تحلیل مبتنی بر الگوهای کاهش فرآیندهای کسب وکار با استفاده از زبان مدل سازی Alloy به منظور سهولت محاسبه نیازمندی های غیر عملکردی در آن ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
32 مدیریت تغییرپذیری فرآیندهای کسب وکار بر اساس تقاضای مشتری با استفاده از مدل ویژگی توسعه یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
33 مروری بر داده کاوی آموزشی و تحلیل رفتار فراگیران در موک ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
34 مروری بر روش های آزمون نرم افزارهای شی گرا واولویت بندی موارد آزمون در آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم
35 مروری بر روش های تست مبتنی بر مدل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
36 مروری بر روشهای تطبیق پویای نرم افزار، در خطوط تولید نرم افزاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
37 مروری بر روشهای شناخت و ارزیابی تعارضات ناشی از بو در مدل معماری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
38 مروری بر فقدان درک مشترک روی معماری سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
39 مروری جامع بر مطالعات اخیر در بازسازی کدهای تکراری: رویکردها و ابزارها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر