دکتر بهروز علیزاده

دکتر بهروز علیزاده نایب رییس انجمن تحقیق در عملیات ایران

دکتر بهروز علیزاده

Dr. Behrouz Alizadeh

نایب رییس انجمن تحقیق در عملیات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوریتم رقابت استعماری دودویی برای مدلهای مکان یابی تسهیلات نیمه خوشایندروی شبکه ها بامشتریان به شکل زیرگراف (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
2 طراحی کنترل کننده غیرخطی مقید با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب برای سیستم تعلیق فعال خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 39، شماره: 2
3 مسئله مکان یابی سرویس دهنده غیر ظرفیت دار k –کالایی و t-حالتی با هزینه های تصادفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوریتم جواب بهین برای مسائل کوتاهترین مسیر اصلاحی روی برخی شبکه های خاص تحت فاصله همینگ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 الگوریتم خفاش جهت دار برای مدل مکان یابی p-میانه ناخوشایند معکوس جامع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 الگوریتم های بهینه با زمان اجرای O(nlogn) برای مدل های مکان یابی p- ماکسین معکوس روی درخت ها تحت نرم های چبی شف و همینگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
4 الگوریتم های بهینه برای مدلهای مکان یابی-p میانه ناخوشایند معکوس صحیح روی شبکه هایدرختی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
5 الگوریتم های جواب برای مدل های کوله پشتی فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
6 الگوریتم های جواب برای مسئله مکان یابی مرکز- میانه استوار روی گراف ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 بررسی عوامل مؤثر در فلوتاسیون فسفات شاهین دژ به روش تاگوچی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی مدل های مکان یابی میانه فازی روی گراف ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
9 بررسی مساله کوتاهترین مسیر با پارامترهای غیر قطعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
10 بررسی مسیله ماکزیمم جریان در محیط غیرقطعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
11 بکار گیری رتبه بندی فازی و الگوریتم تکاملی خود ساخته برای حل برنامه ریزی خطی با پارامترها و متغیر های فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
12 بکارگیری برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی برای حل برنامه ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
13 بهینه سازی معکوس مکان میانه سرویسدهندهها روی شبکهها (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
14 توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای مدیریت گسیل ناوگان کامیون در معادن روباز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
15 رویکرد های بهینه برای مدل های مکان یابی ‎p-‎میانه ناخوشایند معکوس صحیح روی شبکه های درختی تحت نرم مینی ماکس ترکیبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
16 محاسبات تکاملی و روشهای رتبه بندی فازی برای حل برنامه ریزی کسری خطی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
17 مدل مکان یابی 1- میانه معکوس با ضرایب هزینه های غیرقطعی تحت توزیع های غیرقطعی خطی و زیگزاگ روی درخت ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
18 مدل های مکان یابی مرکز کلاسیک و معکوس با در نظر گرفتن فاصله های مبتنی بر وزن های راسی روی گراف های بازهای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
19 مساله مکان یابی -۱ مرکز ناخوشایند استوار روی شبکه های درختی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات