دکتر عباس میرآخور

دکتر عباس میرآخور استاد، مدیر اجرایی صندوق بین الملل پول

دکتر عباس میرآخور

Dr. Abbas Mirakhor

استاد، مدیر اجرایی صندوق بین الملل پول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.