دکتر احمد توانایی

دکتر احمد توانایی Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

دکتر احمد توانایی

Dr. Ahmad Tavanaei

Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.