دکتر محمدجواد شریف زاده

دکتر محمدجواد شریف زاده دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

دکتر محمدجواد شریف زاده

Dr. MohammadJavad Sharif Zade

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 38
2 ارزیابی انتقادی تحلیل نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی در منابع فارسی زبان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
3 ارزیابی انواع مالیات بر مجموع درآمد و استخراج الگوی مطلوب برای ایران مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی دوره: 4، شماره: 7
4 الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 13
5 بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانکها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 12، شماره: 2
6 پویایی های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن ۱۲ تا۱۷)؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 11، شماره: 1
7 تامین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تامین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 8، شماره: 16
8 تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مساله «ارزش پول»؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 12، شماره: 1
9 تحلیل نهادی استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران (با استفاده از چارچوب توسعه و تحلیل نهادی) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 110
10 تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
11 جایگاه تاریخ اقتصادی - اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 10
12 دشواری هایی نظری در طراحی دوره اقتصاد اسلامی؛ مطالعه موردی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 18
13 ضرورت مطالعات میان رشته ای و افق های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام قضیه کوز و هزینه های مبادله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
14 ظهور نظام حقوقی اسلام و تاثیر آن بر هزینه های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 5
15 مطلوبیت یا توانایی پرداخت؟ نظریه مالیاتی مدرسی به مثابه سنتزی تحلیلی و رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 15، شماره: 1
16 نجات از درون (Bail-in): امکان سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار نجات از درون در نظام بانکداری بدون ربا ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 1
17 نظریه RBC و بحران اخیر مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 18، شماره: 1
18 نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت سنجی جای گزینی آن با نظام گزیر (resolution) برای مقاوم سازی بخش مالی در کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 9
19 نقد و تحلیل کتاب Public Finance and Public Policy (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 3
20 واکاوی تجربه الهیات مدرسی در مواجهه با پدیده های اقتصادی: رهیافت هایی از نظریه قیمت عادلانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 20، شماره: 1
21 هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ابعاد، ابزارها کارکردهای نجات مالی در مقابله با بحران های بانکی در کشورهای جهان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
2 تحلیل نهادی تکافل اجتماعی در تاریخ تمدن اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
3 نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد Resolution): رکن غایب شبکه ثبات مالی در ایران (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
4 واکاوی تحولات تجارب معماری تنظیم گری نظارت بخش مالی در جهان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی