دکتر علی شریفی

دکتر علی شریفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی شریفی

Dr. Ali Sharifi

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 10، شماره: 22
2 ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 3، شماره: 11
3 اعتبار سنجی روایت خیانه الزوجه (برمبنای روش تاریخ گذاری و تحلیل اسناد – متن) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 29، شماره: 75
4 بازشناخت علمی- دینی رابطه «مدائن سماء» و «عمود نور» در روایت: «لهذه النجوم التی فی السماء مدائن …مربوطه کل مدینه الی عمود من نور» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی تاثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 8، شماره: 14
6 بررسی تطبیقی تفاسیر صحفا مطهره در آیه دوم سوره بینه (98:2) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 10، شماره: 39
7 بررسی تطبیقی جایگاه عقل در تفسیر قرآن از منظر امام موسی صدر و شیخ محمد عبده (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 8، شماره: 27
8 بررسی و نقد رویکرد تاریخی نگرانه آنال در آرای قرآنی محمد ارکون (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 28، شماره: 73
9 تحلیل انتقادی خوانش هرمنوتیکی ماسیمو کامپانینی از آیات علمی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 10، شماره: 2
10 تحلیل انتقادی روایات نزول ستاره بر خانه امام علی (ع) (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 2، شماره: 2
11 تحلیل چگونگی نظم قرآن در سطح معنا بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 28
12 تحلیل و نقد آرای تئودور نولدکه در تحریف به زیادت باتوجه به بافت آیات و دیدگاه مفسران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 6، شماره: 11
13 تحلیل و نقد دیدگاه فاطمه مرنیسی درمورد حجاب با تاکید بر آیه ۵۳ سوره احزاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 13، شماره: 49
14 تحلیلی بر «و من الارض مثلهن» در آیه ۱۲ سوره طلاق با تاکید بر روایت رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 19
15 تحلیلی بر اصل سنخیت در جریان وحی زبانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 2
16 تحلیلی بر روایات منع آموزش سوره یوسف به زنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 4، شماره: 1
17 حکمی زاده و نقد دیدگاه او در انکار حجیت احادیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 14، شماره: 2
18 راهبرد قرآن کریم و روایات در کاهش رنج های بشری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 35
19 کاربست اعتبارسنجی روایات و منقولات تاریخی در نقد خوانش ادبی معاصر از قصص قرآن با تاکید بر دیدگاه ادبی آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 2
20 منظومه ی مفهومی زیبایی شناسی در پرتو آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 6، شماره: 21
21 نقد تحلیلی شبهات وارده در تاریخ قرآن نولدکه پیرامون تحریف به نقصان قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بقاع متبرکه به مثابه قطب های فرهنگی (دریافت مقاله) کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام