دکتر علیرضا بدیعی

دکتر علیرضا بدیعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا بدیعی

Dr. Ali Reza Badiei

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۸-Hydroxyquinoline grafted nanoporous SBA-۱۵ as a novel solid phase extractor for preconcentration of trace amount of Copper (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 10، شماره: 4
2 Application of Sulfonic Acid Functionalized Nanoporous Silica (SBA-Pr-SO 3H) in the Green Strecker Reaction under Solvent Free Condition (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
3 Cathodic Electrodeposition and Characterization of YAG Nanostructure: Effect Current Density on the Morphology (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 4، شماره: 2
4 Cytotoxic Effects of Nano-Titanium Dioxide on Forelimb Bud Development in NMRI Mouse Embryos In vivo (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
5 Direct Oxidation of Benzene to Phenol in Liquid Phase over Nanoporous Silica of Chromium-LUS-1 (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
6 Efficient removal of reactive Blue-۱۹ from textile wastewater by adsorption on methyl Imidazolium modified LUS-۱ and MCM-۴۸ nanoporous (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 11، شماره: 3
7 Highly selective removal of Pb(II) ions using one-pot thiol- functionalized nanoporous silica with a low amount of directing agent (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 4
8 Magnetic Fe۳O۴ nanoparticles coated with Thiol functionalized mesoporous Silica as a novel adsorbent for Pb۲+ and Ag+ removal (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 13، شماره: 1
9 New advances on Modulating nanomagnetic cores as the MRI-monitored drug release in cancer (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی-فلزی کاربردی دوره: 1، شماره: 3
10 Novel and ecofriendly synthesis of Ag-TiO2-G photocatalyst and investigate the effect of graphene in photodegradation of an organic pollutant in water (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
11 Synthesis of Quinazolinone Derivatives through Multicomponent/Click Reactions (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 5، شماره: 1
12 The study of the modified silica by different metal ions in diastereoselectivity of Diels-Alder reaction (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی-فلزی کاربردی دوره: 1، شماره: 4
13 The Use of Silica@Zn+۲ as an efficient catalyst in Diels–Alder reactions (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی-فلزی کاربردی دوره: 1، شماره: 4
14 Ultra trace determination of lead and copper ions in water samples using polyamidoamine dendrimer supported on SBA-۱۵ nanomaterial (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
15 بررسی تجربی امکان تشکیل هیدروکسی داوین از خاکستر آتشفشانی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
16 بررسی تجربی تشکیل زئولیت های مرلینوییت و ژیسموندین با استفاده از محلول های قلیایی لیتیم دار در شرایط گرمابی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
17 بررسی تجربی دگرسانی قلیایی توف های ریولیتی و تشکیل هیدروکسی سودالیت در شرایط گرمابی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
18 بهینه سازی جذب مالاشیت گرین بر روی نانو جاذب NH2-SBA-15 با نرم افزار Qualitek-4 به روش طرح آزمایش تاگوچی: مطالعه ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 94
19 تاثیر روش حذف سورفکتانت دربهبود ویژگی های ساختاری مزوحفرات هیدروکسی آپاتیت نانوسایز (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 4
20 تاثیر نوع حلال بر سنتز آلومینای مزوپور با استفاده از کوپلیمر سه-بلوکی پلارونیک P۱۲۳ (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 1
21 تغییر فاز زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به زئولیت های باریم دار ادینگتونیت و هارموتوم، در شرایط گرمابی قلیایی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
22 تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به فیلیپسیت در حضور آبگون های قلیایی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
23 حذف فلزات سنگین از آب و پساب با استفاده از جاذب های نانومتخلخل SBA-۱۵ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 1
24 ساخت هیبرید آلی - معدنی آمینی آلی - معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختار سیلیسیSBA-15 و استفاده از آن در حذف یون های فلزات سنگین از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
25 سنتز الکتروشیمیایی نانوساختارهای گارنت ایتریوم آلومینیوم در حضور سورفکتانت کاتیونی: CTAB (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 10، شماره: 2
26 سنتز و اصلاح سطح سیلیس نانو حفره با گروه های مونو و دندریمر آمین به منظور حذف رنگ متیلن بلو از پساب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
27 مطالعه اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vitro (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 13
28 هم نهشت کردن زئولیت در اثر تغییر فاز گرمابی کائولینیت تحت تاثیر محلول های باریم و سدیم دار (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A cyanide ion chemosensor: 4-amino-7-methoxy-2-oxo-2H-spiro[acenaphthylene-1,2- chromene]-3-carbonitrle (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها
2 A functionalized SBA-15 as a selective fluorescent sensor for the detection of Ag+ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها
3 Acute zinc intoxication: Synthesis and clinical evaluation of 2-(2-(2-aminophenyl) disulfanyl) benzenamine for removal of zinc ions in rats (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
4 اثر آنیون 1و3 بنزن دی سولفونات در انتقال فاز مواد نانو حفره سیلیسی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
5 اثر آنیون دو دسیل سولفات در سنتز و انتقالات فازی مواد نانو متخلخل سیلیسی قالب گیری شده با سورفکتانت کاتیونی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
6 اثر تثبیت مخمر در مواد نانو متخلخل سیلیسی بر راندمان تولید اتانول (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
7 اثر نانو اکسیدمس بر روی جوانه اندام حرکتی عقبی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
8 اثر نانو گرافن اکسید با دوز 23 mg/kg بر تعداد سلولهای مگاکاریوسایت و کوپفر در کبد جنین موش نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
9 اثر نانو گرافن اکسید بر تعداد سلولهای کوپفر و مگاکاریوسایت در کبد جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
10 اثر نانو گرافن اکسید بر تکامل تعداد راههای تنفسی در ریه جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 اثر نانو نقره بر روی جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
12 اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جلویی موش NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
13 استفاده از کاتالیست نانوحفره Mo-SBA-15 در واکنش دیلز - آلدر (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
14 استفاده ازSBA-Pr-SO3H به عنوان نانوراکتورعامل دارشده درسنتزتک ظرف مشتقات مختلف بنزایمیدازول ها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
15 comparison of the surface pretreatment of mild steel by acid and alkaline solutions for corrosion enhancement of silane coatings (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 Crystallographic investigation of N,N'-Bis(2,3- dichlorobenzylidene)ethylenediamine (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
17 Dye Adsorption isotherm modeling onto Functional ized Nanoporous Silica (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
18 EDTA functionalized ordered SBA-۱۵ mesoporous silica as an effective adsorbent for preconcentration of some heavy metal ions followed by ICP-AES (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
19 Efficient green synthesis of 3,3-di(indolyl)indolin-2-ones using sulfonic acid functionalized nanoporous SBA-Pr-SO3H and study of their antimicrobial properties (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
20 GRAPHITIC CARBON NITRIDE NANOPARTICLE AS A SAFE AND EFFICIENT PHOTOSENSITIZER FOR PHOTODYNAMIC THERAPY OF METHICILLIN RESISTANT-STAPHYLOCOCCUS AUREUS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
21 Nanoporous Materials and Its Applications (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
22 ONE-POT SYNTHESES OF 9,10-DIARYL-7H-BENZO[d,e]IMIDAZO[2,1-a]ISOQUINOLIN-7-ONES DERIVATIVES USING AMINO FUNCTIONALIZED NANOPOROUS SILICA SBA-Pr-NH2 AS A SOLID NANO CATALYST (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
23 S tudy on t he effect of nano-copper oxide particle s on mou se forelimb dev elopment under in v ivo condi tion (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
24 Structural studies of 5,6-Dioxo-1,10-phenanthrolin-1-ium nitrate (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
25 Synthesis and Characterization of New Proton Conducting Hybrid Membranes for DMFC Fuel Cells Based on Poly(vinyl alcohol) and Sulfonated Nanoporous Silica (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
26 Synthesis and Characterization of New Proton Conducting Hybrid Membranes for Fuel Cells Based on Poly(vinyl alcohol) and Sulfonated Nanoporous Silica (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
27 Synthesis and Characterization of Titanium Supported on High Order Nanoporous Silica and Application for Direct Oxidation of Benzene to Phenol (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
28 Synthesis and evaluation chelators efficacy of 2-(2-(2- aminophenyl)disulfanyl)benzenamine as antidote upon acute toxicity of nickel ion in rat (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
29 Synthesis of 2,4-diamino pyrimidine-5-carbonitrile derivatives using sulfonic acid-functionalized mesoporous LUS-1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
30 Th e effect of multi wall carbon n ano tube s on NMR I mouse a nterior li mb bud develop ment in in vivo systems (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
31 The study of Natural Clinoptilolite Phase Change under Various Conditions (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
32 Using a novel sulfonated mesoporous silica for PVA membrane for used in PEM fuel cell (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
33 بررسی اثر شرایط هم زدن بردمای تشکیل و اندازه بلوری نانوپودرهای فریت نیکل - روی تهیه شده به روش سل - ژل خود احتراقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 بررسی پارامترها و سنتز زئولیت Y خالص به روش هیدروترمال و تست آن در کراکینگ کاتالیستی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 بررسی تاثیر افزاینده PEG روی ساختار و عملکرد مبدل های کاتالیستی نوع پروسکایت (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 بررسی تاثیر غلظت محلول رسوبساز بردمای کلسیناسیون در فرایند تهیه نانوپودرهای فریت نرم نیکل دار به روش هم رسوبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
37 بررسی تجربی آلتراسیون توف های ریولیتی تحتتاثیر محلول هایقلیایی در شرایط هیدروترمال، مطالعه موردی: توف های ریولیتی منطقه(شمال شرق تهران) دارآباد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 بررسی جذب یون جیوه از محیط های آبی در شرایط مختلف با مواد نانومتخلخل عامل دار شده با گروه های آلی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
39 بررسی دیاستروسلکتیویته واکنش دیلز- بررسی دیاستروسلکتیویته واکنش دیلز حفره اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
40 بررسی قابلیت کاربرد ترکیبات نانو متخلخل سیلیکاتی اصلاح شده با گروه های مختلف جهت پیش تغلیظ سریع مقادیر جزئی برخی یونهای معدنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
41 بهینه سازی پارامترهای موثربرجذب مالاشیتگرین بر روی نانوجاذب NH2-SBA-15 با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بهینه سازی دمای تشکیل پودرهای بسیار ریز هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل - ژل احتراقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
43 بهینه سازی مقدار سورفکتانت در سنتز نانو پودرهای فریت نیکل روی تهیه شده به روش سل ژل خود احتراقی (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
44 بهینه سازی مقدار سورفکتانت کاتیونی در سنتز نانو پودرهای سرامیک مغناطیسی هگزافریت استرانسیم به روش سل- ژل خود احتراقی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
45 پیش تغلیظ سریع مقادیر ناچیز سرب، مس و روی در نمونه های آبی به وسیله ترکیب نانو متخلخل SBA-15 عامل دار شده با گروه های تری آمینه (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
46 تاثیر مقدار روی بردمای تشکیل و اندازه بلوری نانوپودرهای فریت نیکل - روی سنتز شده به روش سل - ژل خود احتراقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
47 تشکیل زیولیت باریمدار ادینگتونایت از پرلیت تحت تاثیر محلولهای قلیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 تغییر فاز کلینوپتیلولیت به ادینگتونیت و سودالیت تحت تاثیر محلول های حاوی باریم در شرایط قلیایی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
49 تغییر فاز مونت موریلونیت به زئولیت های سدیم دار درشرایط قلیایی هیدروترمال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
50 تغییر فاز مونت موریلونیت به فیلیپسیت و کالیوفیلیت تحت تاثیر محلول قلیایی پتاسیک در شرایط هیدروترمال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
51 حذف سرب وکادمیوم از محیط های آبی با استفاده از جاذب نانو متخلخل مغناطیسی عامل دار شده با گروه های آمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
52 حذف سریع یونهای سرب و کادمیم از نمونه های آبی و پساب با استفاده از ترکیب مزوپوری SBA-15 عامل دار شده (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
53 سنتز 1- بنزیل - 2 - - کلروفنیل)- 5،4 - دی فنیل ) - H 1 ایمیدازول با استفاده از نانوکاتالیزور SBA-R-SO3H و تعیین ساختار آن با استفاده از پراش پرتو ایکس تک بلور ، IR و NMR (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
54 سنتز آلومینای مزوپور با استفاده از تری بلاک کوپلیمر (پلارونیک P123) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
55 سنتز ترکیبات نانو حفره با دیواره های هیبریدی آلی - معدنی و کاربرد آن ها (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
56 سنتز تک مرحله ای مشتقات N- آسیل β- آمینو کربونیل در حضور نانو مواد متخلخل (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
57 سنتز مشتق دی کلرو 8،1 - دی اکسو- اکتاهیدروزانتن با استفاده از کاتالیزور نانومتخلخل SBA-R-SO3H و شناسایی محصول با استفاده از فنون ،FT-IR ، H NMR و پراش پرتو ایکس تک بلور (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
58 سنتز مشتقات بنزوزانتن برپایه 2-هیدروکسی نفتالن-1،4- دی اون با استفاده از SBA-IL به عنوان نانو رآکتور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
59 سنتز نانوپودرهای فریت نیکل روی به روش سل - ژل خود احتراقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
60 سنتز و مشخص هیابی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با ساختار نانو متخلخل منظم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
61 سنتز و مطالعه ساختاری ترکیب - 2) -1- (E ) - 2 - (z) -2 ؛ Hydroxyphenyl)methylidene]hydrazono}-1,2-diphenylethan-1-one (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
62 سنتزتک ظرف مشتقات مختلف بنزوتیازین هابااستفاده ازنانوراکتورعامل دارشده SBA-Pr-SO3H (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
63 سنتزوتعیین ساختارترکیب N,N'-(1,2-Phenylene)di-3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxamide (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
64 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
65 کاربرد SBA-PR-SO3H در سنتز مشتقات آریلیدن ایزاتین هیدرازون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
66 کاربرد ترکیب نانو متخلخل MCM- 41 عامل دار شده با گروههای دی آمین جهت پیش تغلیظ سریع مقادیر ناچیز سرب، کادمیم و روی قبل از اندازه گیری با روش اسپکترومتری نشر نوری پلاسمای جفت شدگی القایی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
67 مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر اصلاح هیدروترمال زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
68 مطالعه تجربی تغییر فاز زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به زئولیت های باریم دارتحت تاثیر سیالات هیدروترمال قلیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
69 مطالعه واکنش Biginelli تحت شرایط بدون حلال درحضور کاتالیست اسیدی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو