دکتر رضا طیبی

دکتر رضا طیبی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر رضا طیبی

Dr. Reza Tayebee

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acid-thermal Activated Nanobentonite as an Economic Industrial Adsorbent for Malachite Green from Aqueous Solutions. Optimization, Isotherm, and Thermodynamic Studies (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
2 Fe۳O۴@SiO۲-NH۲ as an efficient nanomagnetic carrier for controlled loading and release of acyclovir (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Green Synthesis of Fe3O4-MNPs and Fe2O3-NPs by using black tea extract (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
2 The electronic and molecular structures of some new Cu(II) complexes with tripodal amine ligands: DFT studies (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران