دکتر مجید درودی

دکتر مجید درودی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مجید درودی

Dr. Majid Darroudi

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Brevinin-2R-linked polyethylenimine as a promising hybrid nano-gene-delivery vector (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 9
2 Comparison of antifungal activities of zinc, copper, cerium oxide, silver, gold, and selenium nanoparticles against clinical isolates of Aspergillus (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 10، شماره: 3
3 Conjugated PNC-۲۷ peptide/PEI-Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) as a double targeting agent for early cancer diagnosis: In vitro study (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 25، شماره: 10
4 Effect of Silver Nanoparticles on Improving the Efficacy of 5-Aminolevulinic Acid-Induced Photodynamic Therapy (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 4
5 Green synthesis and antibacterial activity of zinc selenide (ZnSe) nanoparticles (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 6، شماره: 4
6 Green Synthesis of Ag-Se doped ZnO-Co۳O۴-NiO Fivenary Nanocomposite using Poly Anionic Cellulose and Evaluation of Their Anticancer and Photocatalyst Applications (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 8، شماره: 3
7 Neuronal toxicity of biopolymer-template synthesized ZnO nanoparticles (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 1، شماره: 2
8 Sol-gel synthesis of amorphous calcium phosphate nanoparticles in brown rice substrate and assessment of their cytotoxicity and antimicrobial activities (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 12، شماره: 1
9 Sol-gel Synthesis of Selenium-doped Nickel Oxide Nanoparticles and Evaluation of their Cytotoxic and Photocatalytic Properties (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی معدنی دوره: 5، شماره: 1
10 Sonochemical assisted removal and photocatalytic degradation of methylene blue dye by MIL-۱۰۱(Cr) from aqueous solutions (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی معدنی دوره: 5، شماره: 2
11 Synthesis and evaluation of gene delivery vectors based on PEI-modified metal-organic framework (MOF) nanoparticles (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 27، شماره: 2
12 Synthesis of carbon quantum dots from Trigonella foenum-graecum L. seeds extract and investigation of their cytotoxicity and photocatalytic properties (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی معدنی دوره: 6، شماره: 2
13 Zinc selenide nanoparticles: Green synthesis and biomedical applications (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Biocomptible sybnthesis of cubic phase zns quantum dots capped with ascorbic acid (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی
2 Comparison of Radioprotective Effects of Colloidal Synthesis of Selenium Nanoparticles in Aqueous Rosemary Extract and Rosemary in Chinese Hamster Ovary (CHO) Cells (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور
3 Curcumin-loaded Nanostructured lipidcarriers improve anticancer potential in melanoma skincancer cell line(B۱۶-F۰) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
4 Importance of cellulose nanocrystals in diagnostic of cancer elements (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
5 Molecular dynamics Simulation of Self- assembly Soybean Oil- based Nanoemulsion System (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Plant-based synthesis of ceria nanoparticles and its catalytic activity (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 Synthesis of water-disersible znS quantum dots via a one pot hydrothermal method (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی
8 بررسی سمیت سلولی نانو پودرهای اکسید روی ساخته شده به روش سل-ژل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
9 مقایسه اثرات حفاظتی سنتز کلوئیدی نانوذرات سلنیوم در عصاره آبی رزماری در برابر پرتو یونیزان در سلول های تخمدان همستر چینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
10 نانوساختارهای کورکومین (Curcumin): نانوداروی آینده برای درمان سرطان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران