دکتر مریم عنافچه

دکتر مریم عنافچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مریم عنافچه

Dr. Maryam Anafcheh

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A comparison between density functional theory calculations and the additive schemes of polarizabilities of the Li-F-decorated BN cages (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی-فلزی کاربردی دوره: 1، شماره: 3
2 افزایش جذب نوری تک‌لایة WS2 با استفاده از لایة میانی و لایة پلاسمونیک نقره (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 20، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of Isomorphously Substituted Effects on 17O and 2H Electeric Field Gradient Tensors in the MCM-22 Zeolite with Density Functional Theory (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
2 BN Substituted Non-Classical Fullerenes (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
3 Correlatio n betwee n the theoretical ch emical co ncept of electrophilicity index for fu llerene de rivatives as accept ors and op en-circuit voltage inpolymer-f ullerene s olar cells (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
4 Elimination of Mercaptobenzothiazole from Cefixim Waste by Zeolite (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
5 Improvement of Citalopram Purity by Adsorption on Zeolite Solid Phase (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
6 Interaction of Boron Clusters with Aantisite Defective BNNTs: A DFT Study (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
7 Interaction of Glycine with BC2N Nanotubes: Dative Covalent and Hydrogen Bonding (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
8 Interaction of Procarbazine Anticancer Drug on Modified Cellulose as a Nanocarrier in Controlled Release: A DFT Study (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
9 THE COMPUTATIONAL STUDES ON NANOTUBE - GRAPHENENANORBBONS HYBRDS COMBINED THROUGH PEPTDE BRIDGES BYDENSTY FUNCTIONAL THEORY CALCULATIONS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
10 تاثیر پیوندهای هیدروژنی جفت باز گوانین- سیتوزین در ساختار بلوری واقعی DNA با محاسبه تانسورهای گرادیان میدان الکتریکی هسته های 17o، N14، H2، به روش نظریه تابع چگالی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه