دکتر مرتضی خاکزار بفرویی

دکتر مرتضی خاکزار بفرویی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

دکتر مرتضی خاکزار بفرویی

Dr. Morteza Khakzar Bafruee

عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بکارگیری فناوری رادیوشناسه RFID مکانیسمی برای مدیریت زنجیره عرضه محصولات فاسدشدنی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 44
2 An optimal model for Project Risk Response Portfolio Selection (P۲RPS) (Case study: Research institute of petroleum industry) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 4
3 بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 74
4 توسعه مدل پویای استراتژی بانک در شرایط عدم قطعیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم (SD) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 2
5 توسعه مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترینتامینکننده بادادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 1
6 سنجش سطح قابلیت های یادگیری سازمانی در بیمارستانها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
7 طراحی اقتصادی مدل یکپارچه نمودار کنترل و مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت صنایع چوب کیش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 1
8 طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 88
9 قیمتگذاری و تعیین زمان بهینه کاهش قیمت فروش کالای فاسدشدنی برای افزایش نرخ تقاضا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 2
10 مدل سازی چند هدفه مساله تخصیص گیت با استفاده از الگوریتم NSGA-II ومحدودیت اپسیلون (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
11 مروری نظام مند بر کاربرد رویکرد بازی امنیتی در حفاظت راهبردی داراییها (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 21
12 مقایسه تطبیقی قابلیت های یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران به عنوان منبع دانش سازمانی بین بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 21، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای ANP تکنیک دیماتل DEMATEL در محیط فازی به منظور ارزیابی ریسک پروژه های ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
2 ارائه مدل یک مساله مدیریت موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی و حل آن با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
3 ارائه یک روش کنترل موجودی فازی در شرایط وقوع بحرانهای طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه یک مدل توزیع امدادی با رویکرد حمل و نقل ترکیبی در زنجیره تامین سه سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
5 ارایه مدل و الگوریتم حل ابتکاری مدیریت موجودی یک زنجیره تامین چند محصولی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 ارزیابی مدیریت دانش مربوط به روش های تدریس دبیران در دبیرستان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارزیابی میزان رضایت و سطح مشارکت کارکنان دانشگاه یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
8 بررسی تاثیر فاکتور های مدیریت منابع انسانی بر تولید پاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
9 بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
10 بررسی کاربرد فرایند کنترل کیفیت آماری در شرکت صنایع چوب کیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
11 بهینه سازی چند هدفه مسأله برنامه ریزی گیت فرودگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبه بندی نامغلوب نسخه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی قراردادهای بیع متقابل نفتی در جهت تثبیت منافع سرمایه گذار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 تاثیر سواد مالی ، و یژگی های شخصیتی و دموگرافی بر تورش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی: (مطالعه مورد ی سرمایه گذاران سامانه های برخط اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری
14 تأثیر ارزش و کیفیت درک شده خدمات الکترونیکی بانکها بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 تأثیر ارزش و کیفیت درک شده خدمات الکترونیکی بر اعتماد مشتریان به نام و نشان تجاری بانک ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
16 تحلیل تاثیر پیادهسازی خوشههای کاربرد فناوری ارتباطات خودرویی بر ایمنی با روش فرایند تحلیل شبکهای ANP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
17 تعیین بهینه تخت بیمارستانی با تلفیق روش های شبیه سازی و نسبت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 تعیین سفارش بهینه برای کالای فاسد شدنی و جایگزین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
19 تعیین شاخص‏های شایستگی عملکردی مدیران پروژه و اولویت آن‏ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
20 زمانبندی حمل و نقل پسماندهای پزشکی عفونی به منظور کاهش ریسک سرایت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
21 شناسایی عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
22 شناسایی و اولویت بندی ریسک های بیمه های شرکت های هواپیمایی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
23 طراحی مدلی برای اندازه‏گیری بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
24 مدل انتخاب و تخصیص مدیر پروژه ی شایسته به سبد پروژه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
25 مدل بهینه انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک پروژه با در نظر گرفتن ارتباط متقابل و هم افزایی بین ریسک ها و پاسخ های آن ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
26 مدل بهینه انتخاب پورتفولیوی پاسخ های ریسک پروژه با در نظر گرفتن ارتباط متقابل و هم افزایی بین پاسخ های ریسک در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 مدل سازی مسئله انتخاب پورتفولیوی پاسخ های پاسخ های ریسک پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
28 مدل معادلات ساختاری برای اندازه گیری یادگیری سازمانی در بیمارستانها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از قرارداد تسهیم درآمد و تخفیف قیمت خرده فروش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع