دکتر زینب موحدی

دکتر زینب موحدی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر زینب موحدی

Dr. Zeinab Movahedi

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Priority-based Fast Optimal Computation Offloading Planner for Mobile Cloud Computing (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
2 ارائه روشی توزیعی و پایدار برای توازن بار بین کنترل کننده ها در شبکه های مبتنی بر نرم افزار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
3 Load Balancing in Wireless Mesh Network: a Survey (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 4، شماره: 4
4 پروتکل مسیریابی خودتطبیقی با محدوده تاخیر برای شبکه های موردی بین خودرویی (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 4، شماره: 2
5 یک روش توزیع شده مبتنی بر زمان بندی خواب برای ذخیره سازی انرژی در شبکه های خودمختار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک روش برای بهبود عملکرد شبکه های سلولی دولایه ای با استفاده از حالت دسترسی ترکیبی در لایه خرد سلول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
2 اینترنت اشیاء برای هوشمند سازی شهر، معماری پیشنهادی و مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
3 بررسی ارسال تطبیق پذیر پیام های کنترلی Hello در پروتکل AODV (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
4 بررسی پروتکل های مسیریابی درشبکههای موردی بین خودرویی: دسته بندی و مقایسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
5 برش بندی شبکه آگاه از انرژی و گذردهی در شبکه های ۵G با دسترسی ترکیبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
6 تحلیل پروتکلهای مسیریابی شهری در شبکه های موردی بینخودرویی: ارزیابی و دسته بندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
7 تخصیص بهینه خدمات در محیط های خودرویی مبتنی بر شبکه های نرم افزارارائه روشی جهت محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
8 طرح مسیریابی توزیعی سبز مبتنی بر زمانبندی خواب برای شبکهموردیسیار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
9 مدیریت تخصیص منابع در ابر، روش های آگاه از انرژی، روش های نرم افزار محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات