دکتر احسان تقی پور

دکتر احسان تقی پور استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

دکتر احسان تقی پور

Dr. Ehsan taghipour

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل نگهداری و تعمیرات چابک با تاکید بر آموزش در صنایع حمل و نقل دریایی با بهره گیری از روش دلفی فازی و پرومته (مطالعه موردی : صنایع کشتی سازی نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی بهره وری مراکز لجستیکی سازمان های نظامی با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن و پرامتی(مطالعه موردی: نیروی دریایی راهبردی ارتش) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
3 ارزیابی نقش رضایت شغلی درتاثیر ویژگی های شغلی و اهمال کاری کارکنان یگان های لجستیکی در نیروی دریایی راهبردی ارتش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی دوره: 4، شماره: 2
4 The Policy Making of the Management of Organizational Intangible Capital and Its Impact on Knowledge Productivity in Maritime Institutions (دریافت مقاله) مجله بین المللی سیاستگذاری دریایی دوره: 2، شماره: 6
5 بررسی تاثیر آموزش های مهارتی ضمن خدمت درارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش بنیان دریایی با نقش میانجی توانمند سازی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت برتولید در کلاس جهانی سازمان ها با نقش واسطه ای بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: هلدینگ گلرنگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 3
7 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروه های رزمی در دریانوردی های بلند مدت با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 2
8 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین در سازمان های راهبردی (مطالعه موردی: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
9 شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک شرکت های دانش بنیان دریایی با استفاده از مدل های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
10 یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی موانع پیاده سازی و اجرای تصمیمات راهبردی در سازمان های دریایی و اولویت بندی راهکار های مقابله با آن با بهره گیری ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
2 ارزیابی اثربخشی تبلیغات در ارتقای توان رقابتی سامازمانها با بهره گیری از مدل آیدا(مطالعه موردی :بانک حکمت ایرانیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
3 Social responsibility of organizations in Islamic governance (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
4 بررسی تاثیر سیستم آموزش ضمن خدمت بر توسعه عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
5 تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصولات بر ساختار سرمایه پویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
6 توسعه رقابت پذیری در صنعت بانکداری و بررسی رویکردهای مرتبط با آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
7 چالش های نهادینه سازی فرهنگ تحول در سازمان های دریایی و ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ مطلوب (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
8 گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز درر زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 مکتب رهبری معنوی مدیران جهادی و نقش آن در سلامت و عملکرد کارکنان در سازمان های امنیتی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام
10 نقش هوش هیجانی در انتخاب انواع بیمه های اختیاری توسط بیمه گذاران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
11 نگهداری و تعمیر ات چابک در سازمان های راهبردی و نقش آن در عملیات در کلاس جهانی (مطالعه موردی: نیروی دریایی ارتش ) (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
12 ویژگی های شناختی و نقش آن در تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه های نظامی (دریافت مقاله) سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)