فرانک بهمنی

 فرانک بهمنی دکتر

فرانک بهمنی

دکتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان تبدل انواع داروینی از منظر فلسفه صدرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 9
2 The Philosophy of Arrogance and its Effect on the Current Good and Ugliness of Arrogance (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 3، شماره: 4
3 بازتقریر خاستگاه شبهه بمثابه مبنای معرفتی مواجهه و مقابله با آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی دوره: 4، شماره: 1
4 بازخوانی منطقی مواجهه قرآن با شبهات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 12، شماره: 27
5 ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 4
6 نقد و بررسی انسان شناسی داروین براساس حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 64
7 واکاوی روش پاسخ دهی ارتباطی قرآن با اصحاب شبهه (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 10، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاب آوری در فرهنگ اسلام و تاثیر آن در کنترل پیامدهای بیماری کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
2 تحلیل پدیده مسخ در قرآن و علم تجربی (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
3 تعارضات بین نقشی زنان و راهبردهای اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 جایگاه کرونا در نظام احسن از منظر آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
5 حقوق فردی و اجتماعی عفاف و حجاب (دریافت مقاله) دومین همایش کشوری عفاف و حجاب
6 رویکرد وحیانی در نقش فرهنگ و نهاد خانواده در فرآیند توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 هستی شناسی مرگ و پیامدهای آن بربیماران کرونایی (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی