دکتر منصور اسفندیاری بیات

دکتر منصور اسفندیاری بیات دکتری

دکتر منصور اسفندیاری بیات

Dr. Mansour Esfandiari Baiat

دکتری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر تسطیح لیزری بر روی عملکرد محصول گندم و کارآیی آبیاری دردشت رشمیجان مرودشت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی تاثیر رسوبات سیلاب روی نفوذپذیری بستر در گوراب ها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیرو تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک نائین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
4 Laser land leveling: A green method to mitigate the water crisis in the I.R. of Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
5 بررسی تغییرات کیفی آب های زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: آبخوان دشت داریان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
6 پایش كمیت و كیفیت منابع آب زیرزمینی در منطقه درزوسایبان لارستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
7 پیش بینی و پهنه بندی خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 تاثیر تسطیح لیزری برکارآیی آبیاری و عملکرد محصول گندم در دشت داراب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 تامین آب مورد نیاز توسعه باغات دیم و فضای سبز شهرستان فیروزآباد و فضای سبز منازل مسکونی با جمع آوری آب باران از پشت بام ها و استفاده از فاضلاب شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
10 تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهر شیراز، فضای سبز منازل مسکونی و ساختمان های اداری با جمع آوری آب باران از پشت بام منازل، استفاده از فاضلاب شهری و رواناب های حاصله از دره های اطراف شهر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
11 راهکارهای احیای روستاها در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
12 شبیهسازی پاسخ حوضه با استفاده از مدل های بارش-رواناب AWBMوSacramento(مطالعه موردی : حوضه معرف اروان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
13 مقایسه کیفیت آب های زیرزمینی از لحاظ شرب، بر اساس دیاگرام شولر و استاندارد مهندسی آب کشور (مطالعه موردی آبخوان دشت داریان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
14 مهار بحران آب در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی