دکتر همایون حبیبی

دکتر همایون حبیبی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر همایون حبیبی

Dr. Homayoon Habibi

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 34، شماره: 57
2 ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره ساز یا جبرانی به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 31، شماره: 51
3 امکان سنجی قابلیت برجام به عنوان الگوی حل و فصل اختلافات هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 47
4 بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 35
5 بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان یافته به عنوان گروه های مسلح معارض (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 88
6 بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 10
7 بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 60
8 تاثیر بلاک چین بر حاکمیت وستفالیایی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 9، شماره: 35
9 تأثیر برجام بر روش‌های حل اختلاف هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
10 تعهدات بین المللی کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانه ای از منظر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 72
11 تغییرات اقلیمی و تغییرات خطوط مبدا کشورهای ساحلی: راهکارها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 3
12 حق بر توسعه و تاثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
13 حق بر حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 75
14 دخالت انسان دوستانه و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 4
15 راهنمای منابع حقوقی در شبکه اینترنت معرفی پایگاه اینترنت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 9
16 قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگ های سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 1
17 ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
18 مسیولیت حمایت درآینه ی لیبی و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 9
19 نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 41
20 وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانه بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 45