دکتر معصومه قاراخانی

دکتر معصومه قاراخانی استادیار-دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر معصومه قاراخانی

Dr. Masoumeh Qarakhani

استادیار-دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 2
2 اخلاق حرفه ای علم ( (مطالعه مرا م نامه اخلاق حرفه ای انجمن های علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 15، شماره: 2
3 پژوهش سیاست اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
4 تحلیل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 4
5 دختران جوان و ارزشهای زنانگی (پژوهشی در مردان دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 9
6 دختران جوان و تجربه زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 1
7 دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 56
8 سیاست اجتماعی در ایران، شکاف دولت – ملت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 75
9 سیاست اجتماعی نامتوازن در ایران (آموزش و اشتغال زنان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 2
10 سیاست انجمن های علمی در صیانت از اخلاق علم: تجربه های جهانی، تلاش های ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 2
11 سیاست های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 66
12 شرایط امکان و دلایل امتناع میان رشته ای سیاست اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
13 عوامل مؤثر بر ناراستی های دانشگاهی در فضای آموزش علوم اجتماعی (مطالعه موردی دانشگاه های دولتی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
14 فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران (مطالعه موردی دانشگاه های دولتی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 69
15 نظام ارتباطی و هنجاری اجتماع علمی در علوم انسانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
16 نوسازی و خشونت سیاسی: بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 45
17 همتراز خوانی در مجلات علمی(مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 7، شماره: 4
18 همگرایی سیاست اجتماعی و مددکاری اجتماعی:آموزه هایی برای ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 18