دکتر ملیحه عباس زاده

دکتر ملیحه عباس زاده استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان

دکتر ملیحه عباس زاده

Dr. Malihe Abbaszadeh

استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریسک و مدلسازی توزیع مکانی آلودگی فلزات سنگین در خاک سطحی اطراف معدن منگنز ونارچ به روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 0، شماره: 0
2 پهنه بندی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر از نقطه نظر نفوذپذیری با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 4
3 تخمین عیار کانسار فسفات اسفوردی با روش رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 4
4 شناسایی و تفکیک هاله های ژئوشیمیایی با روش های خوشه بندی سلسله مراتبی، تکینگی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 8، شماره: 4
5 کاربرد روش رگرسیون بردار پشتیبان در تخمین و مدل سازی پارامترهای سیال درگیر در کانسار مس پورفیری سونگون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 3
6 مرزبندی زون های دگرسانی پتاسیک و فیلیک بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی سه بعدی داده های سیالات درگیر به روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 113
7 نقشه برداری دگرسانی های گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه رابر، کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در تخمین کیفیت آب زیرزمینی منطقه کوهپایه اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
2 پی جویی زون های دگرسانی هیدروترمال در منطقه رابر با استفاده از روش انطباق مشخصه طیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
3 رتبه بندی مناطق مناسب جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش تاپسیس فازی در استان قم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
4 شناسایی نواحی امید بخش کانی زایی مس و آهن در بخش جنوب شرقی کاشان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ETM+ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
5 شناسایی نواحی امیدبخش کانی زایی مس وآهن با استفاده از تصاویرماهواره ایETM+ در محدوده گلستان استان قم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
6 شناسایی نواحی دارای کانی زایی آهن در استان قم با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست OLI (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
7 شناسایی و تفکیک زونهای دگرسانی هیدروترمال درمنطقه رابر کرمان با استفاده از داده های ماهواره ایASTER (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 کاربرد تصاویر ماهواره ای لندست 8 در شناسایی نواحی مستعد کانی سازی در نقشه زمین شناسی 1:100000 آران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 مقایسه روش های طبقه بندی بیشترین شباهت و شبکه های عصبی مصنوعی در منطقه کوه دم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
10 مقایسه روش های طبقه بندی نظارت نشده K-means و IsoData در تهیه نقشه موضوعی محدوده مرنجاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
11 مقایسه عملکرد روش های حداقل فاصله و بیشترین شباهت در طبقه بندی تصویر ماهوارهای لندست 8 منطقه مرنجاب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین