دکتر عیسی امن خانی

دکتر عیسی امن خانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران

دکتر عیسی امن خانی

Dr. Issa Amankhani

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب‌شناسی درس‌نامه‌های ادبیات معاصرِ منظوم (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 7، شماره: 1
2 ادبیات کودک و ایدیولوژی های معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 42
3 ادبیات و انقلاب(نویسندگان روس) (دریافت مقاله) فصلنامه نقدنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 2
4 از انسجام مکانیکی تا انسجام ارگانیک (نگاهی جامعه شناختی به ساختار قالب های شعر فارسی مدرن/نیمایی و پیشامدرن/پیشانیمایی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 4
5 از ساختار معنادار تا ساختار رباعی (نگاهی جامعه شناختی به ارتباط میان جهان بینی عصر رودکی با ساختار رباعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 16
6 اساطیر یونانی در شعر معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 56، شماره: 2
7 اقتدار نظریه در پژوهش های ادبی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 10، شماره: 38
8 بازتاب اسطوره و کیش مانی بر مسیحیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 5، شماره: 2
9 بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در شاهنامه (ایران باستان) و آثار افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 30
10 تاریخ نقد ادبی معاصر در ترازوی نقد (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 1
11 تب تند باختین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 5، شماره: 19
12 تبارشناسی شهرت خیام در غرب (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 20
13 تصوف در دوره استبداد منور رضاخانی (پژوهشی درباره زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افول تصوف در دوره پهلوی اول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 16، شماره: 1
14 تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تأکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 3
15 در غیاب نقدادبی و زبان آن نگاهی به چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی پیشامدرن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 42
16 دیگری و نقش آن در داستانهای شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 13
17 رستاخیز کلمات: اثری در دفاع از فرمالیسم نقدی بر کتاب رستاخیز کلمات: درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورت گرایان روس (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 2
18 سعدی و گفتمان مدرن ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 3، شماره: 2
19 شاعران در سپیده دمان انقلاب اسلامی (بررسی شعر معاصر در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 1
20 صوفیان در عصر روشنگری ایرانی (پژوهشی درباره ریشه های معرفتی، اقتصادی و اجتماعی صوفی ستیزی در دوره مشروطه) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 4
21 فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامه فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دوره معاصر) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 2
22 فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدعی پیشوایی سبک هندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 1، شماره: 2
23 قدرت و ژانرهای ادبی (نگاهی تبارشناسانه به پیدایش داستان های جنایی/ کارآگاهی در دوره معاصر) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 5، شماره: 3
24 منطق الطیر عطار: چندصدایی یا هم صدایی (نگاهی به تقدیر تراژیک نظریه های ادبی در ایران: مطالعه موردی منطق مکالمه باختین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 7، شماره: 2
25 نظریه ادبی و دموکراسی (تاملی درباره رابطه دموکراسی با نظریه های ادبی) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 16، شماره: 64
26 نقد کتاب از اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 28
27 نقدی بر کتاب تاریخ طنز ادبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نقدنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
28 نگاهی انتقادی به پژوهشهای شالوده شکنانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 9، شماره: 34
29 نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه به پژوهش‌های اگزیستانسیالیسم‌محور در ایران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 10، شماره: 1
30 نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریه گفتمان فوکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 1، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اشکال گوناگون تاثیرگذاری اندیشه ی وجودی ( اگزیستانسیالیسم ) برادبیات ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
2 درد یا درمان آسیب شناسی کاربرد نظریه های ادبی در تحقیقات معاصر (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
3 مقایسه سبک شناسانه گلستان سعدی و رضوان آقاخان کرمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن