دکتر سعید شفیعا

دکتر سعید شفیعا مدیر گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دکتر سعید شفیعا

Dr. saeed shafia

مدیر گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از داده های اولیه فرهنگی برای تفسیر : نگاهی به تورهای پرنده نگری (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 7، شماره: 23
2 الگوی برندسازی درون سازمانی در بخش خدمات و گردشگری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 46
3 الگوی مدیریت برند داخلی هتل های شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
4 بازشناسی معنی و مفهوم نفایس ملی در اصل هشتادسوم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
6 بررسی رابطه توسعه پایدار اجتماعی و سرمایه اجتماعی نمونه : ساکنان محله غیررسمی شمیران نو (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
7 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ساکنان با پایداری توسعه در محله غیررسمی شمیران نو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 11، شماره: 2
8 تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با استفاده از تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 35
9 فرا تحلیل روش و نتایج پژوهش های کیفیت زندگی شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
10 فراتحلیل پیوند صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 9، شماره: 31
11 منظر خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 35
12 منظر مرکز محله غیررسمی؛ نمونه مطالعه: محله غیررسمی شمیران نو (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 45
13 نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی تجربه معنوی گردشگران زن از هیتچهایک – بررسی موردی زنان تهرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
2 ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
3 ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
4 افزایش اثربخشی در ایفای نقشهای مدیریت شهری با مددگیری از توانایی های شهر الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
5 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصاد محله بررسی فعالان اقتصادی محله غیررسمی شمیران نو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
6 تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با استفاده از تحلیل محتوا (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
7 تحلیل تاثیر پذیری عوامل ناشی از انتقال تکنولوژی پس از جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
8 گردشگری مذهبی، گردشگری معنوی یا گردشگری و معنویت : بررسی شباهت ها و تفاوت ها از طریق تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
9 مدیریت بحرانهای احتمالی سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تهران : شناسایی ، تحلیل، ارائه راه کار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
10 مفهوم سازی درک معنویت در رویداد پیاده روی اربعین حسینی : بر اساس تجربه ی میدانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک