دکتر حسین محمدزاده

دکتر حسین محمدزاده استاد گروه آموزشی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسین محمدزاده

Dr. Hosein Mohammadzadeh

استاد گروه آموزشی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انحنای ترمودینامیکی گازایده ال -qp دگرگون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
2 ترمودینامیک هندسی آمارپلی کروناکوس با پارامترکسری مختلط (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
3 ترمودینامیک هندسی غیراختلالی گاز آنیونی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
4 نوسانات ثابت کیهان شناسی و هندسه راپنیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
5 هندسه ریمنی گاز آنیونی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387