دکتر محمود سینایی

دکتر محمود سینایی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

دکتر محمود سینایی

Dr. Mahmoud Sinaei

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای غیر مصرفی (ارزش حفاظتی، میراثی و وجودی) منابع زیست محیطی تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور یاهو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
2 ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای مصرفی (مستقیم و غیرمستقیم) منابع محیط زیستی تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی ثبات لیزوزومی و شکنندگی غشاء سلول گلبول قرمز خون ماهی گل خورک ( Boleophthalmus dussumieri) به عنوان نشانگر زیستی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 2
4 ارزیابی کارآیی استفاده از روش بیوراک در کاشت و پرورش مرجان گونه Acropora calthrata در خلیج چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
5 ارزیابی میزان رشد و بازماندگی گونه های مختلف مرجان (Pocillopora damicornis) و (Acropora calthrata) در زمان استفاده از تکنولوژی زیستسازههای الکتریکی (Biorock) در خلیج چابهار (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 2
6 اولین گزارش شناسایی جوامع پلانکتونی رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
7 بررسی آلودگی فلزهای سنگین (Cd, Cu, Zn, Pb, Ni, Cr) در آب و جلبک قهوه ای Polycladia indica ساحل های شمالی دریای مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 3
8 بررسی آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز (gst) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (pahs) در ماهی گل خورک (periophthalmus dussemerie) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی میزان آگاهی زیست محیطی مدیریت های متولی و راهکارهای ارائه شده در زمینه حفاظت از گونه لاک پشت سبز( Cheloniamydas) ومناطق تخم گذاری آن درسواحل چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
10 تخمین شاخص های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 1، شماره: 2
11 توسعه زیست بومهای مرجانی با استفاده از روش زیستسازههای الکتریکی (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 19، شماره: 2
12 زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 2
13 مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 1، شماره: 4
14 مقایسه و رابطه ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون در کپور دریایی Cyprinus carpio (Linnaeus ۱۷۵۸ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنزیم گلوتاتین اس ترانسفراز به عنوان نشانگر زیستی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
2 ارزیابی سلامت زیست محیطی لاک پشت سبز (Chelonia mydas) با استفادهاز فاکتور های هماتولوژیک خون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
3 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر جنسیت نوزادان لاک پشت سبز Chelonia mydas در سواحل شمالی دریای عمان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
4 بررسی رفتار اکولوژیک وفاداری به محل تخمگذاری در لاکپشت سبز دریایی ( Chelonia mydas ) و تهدیدات اینگونه و زیستگاه های تخم گذاری آنها در سواحل مکران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
5 بررسیپروتئین متالوتیونین به عنوان نشانگر آلودگی جیوه در ماهی زروک S. Argus خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
6 پروتئین متالوتیونین به عنوان بیومارکردرماهی اسکات S.argus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
7 پسماندهای پلاستیکی و اثرات آنها بر لاک پشت های دریایی در سواحل ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی
8 تدوین برنامه ساماندهی اسکله صیادی تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
9 تعیین رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) به روش مدل سازی معادلات ساختاری در مجتمع پتروشیمی چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
10 حفاظت از لاک پشت سبز Chelonia mydas در سواحل استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
11 سنجش مقادیر برخی عناصر سنگین (Hg, Ni, Cr, Cd, Pb, Co) در بافت ماهیچه خرچنگ Ocypode saratan در سواحل چابهار و کنارک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
12 ماهی گل خورک p.dussumerie به عنوان شاخص زیستی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ایPAHs (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
13 هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای pahs درشمال غرب خلیج فارس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی