دکتر عباس عبدلی آرانی

دکتر عباس عبدلی آرانی دانشیار دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان

دکتر عباس عبدلی آرانی

Dr. Abbas Abdoli Arani

دانشیار دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Efficacy of Ozonized Water Spray for the Sanitization of Food Contact Surfaces Contaminated with E. Coli and S. Aureus as an Eco-Friendly Asepsis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی دوره: 8، شماره: 4
2 پراکندگی امواج الکترومغناطیسی توسط یک آنتن پلاسمایی گرم با سطح مقطع بیضوی (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 9، شماره: 1
3 تاثیر میدان مغناطیسی محوری یکنواخت قوی بر میدان مدهای TE و TM و حرکت الکترون تزریق شده در موج بری حاوی پلاسما با سطح مقطع پیت هاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 10، شماره: 2
4 تحریک و تقویت مدهای هیبریدی در موجبرهای پلاسمایی ترکیبی دایروی- بیضوی شامل باریکه الکترونی نسبیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 11، شماره: 1
5 محاسبه بسامد تشدید یک پلاسمای چنبره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیرمیله دی الکتریک درمحور یک لوله ی انتقال موج باغلاف مارپیچ روی نرخ رشد امواج الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما